Jenayah dalam Tindakan 1 | Penyalahgunaan Kuasa

Jenayah dalam Tindakan #1 | Penyalahgunaan Kuasa

Terima Kasih Atas Sokongan Anda

Penyalahgunaan Kuasa

Penyalahgunaan kuasa berlaku apabila seseorang yang berada dalam kedudukan berkuasa menggunakan kuasa mereka secara tidak adil atau untuk kepentingan peribadi, sering kali dengan mengorbankan orang lain.

Penyalahgunaan Kuasa Politik: Apabila pegawai kerajaan atau ahli politik menggunakan kedudukan mereka untuk memanipulasi undang-undang, dasar, atau prosedur untuk faedah diri sendiri atau sekutu mereka, atau untuk merugikan lawan.

Penyalahgunaan Kuasa di Tempat Kerja: Apabila pengurus atau penyelia menyalahgunakan kuasa mereka untuk mengintimidasi, mengganggu, atau memperlakukan pekerja secara tidak adil, seperti melalui pemihakan, hukuman yang tidak adil, atau paksaan.

Penyalahgunaan Kuasa Penguatkuasaan Undang-Undang: Apabila pegawai polis atau penguatkuasa undang-undang lain menyalahgunakan kuasa mereka, seperti melalui penggunaan kuasa yang berlebihan, profil perkauman, atau penahanan yang tidak sah.

Penyalahgunaan Kuasa Kehakiman: Apabila hakim atau pegawai kehakiman lain membuat keputusan berat sebelah, menerima rasuah, atau bertindak tidak beretika untuk mempengaruhi hasil keputusan undang-undang.

Penyalahgunaan Kuasa Domestik: Apabila pasangan atau ahli keluarga menggunakan kedudukan atau kekuatan mereka untuk mengawal, memanipulasi, atau menyakitkan orang lain dalam rumah tangga.

Penyalahgunaan Kuasa Ekonomi: Apabila individu atau organisasi menggunakan pengaruh ekonomi mereka untuk mengeksploitasi atau mendominasi orang lain, seperti melalui amalan buruh yang tidak adil, tingkah laku monopoli, atau pemberian pinjaman yang bersifat predator.

Penyalahgunaan kuasa merosakkan kepercayaan, keadilan, dan keadilan, dan boleh mempunyai kesan serius kepada individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Penyalahgunaan kuasa politik

Penyalahgunaan kuasa politik merujuk kepada tindakan oleh pegawai kerajaan, ahli politik, atau entiti politik yang menyalahgunakan kuasa mereka untuk keuntungan peribadi, mengekalkan kawalan, atau merugikan lawan. Penyalahgunaan kuasa ini boleh merosakkan proses demokratik, mengikis kepercayaan awam, dan merosakkan hak dan kesejahteraan rakyat. Contoh dan bentuk utama penyalahgunaan kuasa politik termasuk:

Rasuah: Terlibat dalam sogokan, pecah amanah, atau bentuk rasuah lain untuk memperkaya diri sendiri atau rakan-rakan. Ini boleh termasuk menerima suapan, mengalihkan dana awam, atau menggunakan sumber kerajaan untuk faedah peribadi.

Manipulasi Pilihan Raya: Campur tangan dalam proses pilihan raya untuk memastikan hasil tertentu, seperti melalui penindasan pengundi, gerrymandering, pengisian undi palsu, atau menyebarkan disinformasi untuk mempengaruhi pendapat awam.

Penindasan Pendapat: Menggunakan kuasa negara untuk membungkam kritikus dan pembangkang. Ini boleh melibatkan penapisan maklumat, penggertakan, penganiayaan, penahanan yang salah, atau kekerasan terhadap pembangkang politik, wartawan, aktivis, dan rakyat biasa.

Melemahkan Institusi: Melemahkan atau membongkar institusi demokratik dan sistem check and balance seperti kehakiman, perundangan, atau media bebas, untuk mengukuhkan kuasa dan mengelakkan akauntabiliti.

Penyalahgunaan Kuasa Darurat: Menyalahgunakan kuasa darurat atau mengisytiharkan keadaan darurat untuk mengelak proses perundangan biasa dan melaksanakan langkah-langkah yang meningkatkan kawalan peribadi atau parti, sering kali di bawah dalih menangani krisis.

Dasar Diskriminatif: Melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang dan dasar yang diskriminatif terhadap kumpulan tertentu berdasarkan bangsa, etnik, agama, jantina, atau pertalian politik untuk merendahkan pembangkang dan mengukuhkan kuasa di kalangan kumpulan yang dipilih.

Nepotisme dan Kawanisme: Memihak ahli keluarga, rakan, atau sekutu politik dalam pelantikan, kontrak, dan urusan kerajaan lainnya tanpa mengambil kira kelayakan mereka, untuk mencipta rangkaian yang setia dan mengukuhkan kuasa.

Penyalahgunaan Pengawasan: Menggunakan alat pengawasan negara untuk mengintip, mengugut, dan menindas pembangkang politik, aktivis, dan ancaman lain terhadap kuasa.

Penyalahgunaan kuasa politik II

Penyalahgunaan kuasa politik boleh merosakkan prinsip demokrasi, kedaulatan undang-undang, dan hak asasi manusia, membawa kepada pemerintahan otoritarian, ketidakstabilan, dan kecederaan masyarakat. Memerangi penyalahgunaan ini memerlukan kerangka undang-undang yang kukuh, institusi bebas, masyarakat madani yang aktif, dan rakyat yang berwaspada dan berpengetahuan.

Penyalahgunaan kuasa di tempat kerja berlaku apabila individu dalam kedudukan berkuasa menyalahgunakan kuasa mereka untuk mengeksploitasi, mengugut, atau memperlakukan pekerja secara tidak adil. Ini boleh mencipta persekitaran kerja toksik, merendahkan semangat, dan boleh mengakibatkan konsekuensi undang-undang untuk organisasi. Bentuk-bentuk utama penyalahgunaan kuasa di tempat kerja termasuk:

Pelecehan dan Buli: Melibatkan tingkah laku yang berterusan dan tidak diingini yang merendahkan, mengugut, atau mempermalukan pekerja. Ia boleh bersifat verbal, fizikal, atau psikologi dan sering melibatkan ancaman, sindiran, atau hinaan.

Diskriminasi: Perlakuan tidak adil terhadap pekerja berdasarkan ciri-ciri seperti bangsa, jantina, umur, agama, orientasi seksual, atau keupayaan. Ini boleh muncul dalam amalan pengambilan pekerja, kenaikan pangkat, perbezaan gaji, dan interaksi harian.

Balas Dendam: Menghukum pekerja kerana melaporkan salah laku, membuat aduan, atau menyertai siasatan. Balas dendam boleh termasuk penurunan pangkat, pemecatan, penilaian prestasi yang tidak adil, atau mencipta persekitaran kerja yang tidak menyenangkan.

Pemihakan dan Nepotisme: Memberikan perlakuan istimewa kepada pekerja tertentu berdasarkan hubungan peribadi daripada merit. Ini boleh melibatkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, atau tugasan yang diutamakan diberikan kepada rakan atau saudara.

Tuntutan yang Tidak Munasabah: Membebankan beban kerja yang berlebihan, tempias yang tidak realistik, atau mengharapkan pekerja untuk bekerja melebihi waktu yang kontrak tanpa pampasan yang sewajarnya. Ini boleh mengakibatkan keletihan dan produktiviti yang menurun.

Menahan Peluang: Dengan sengaja menafikan peluang kepada pekerja untuk latihan, kemajuan, atau pembangunan profesional untuk mengekalkan kawalan atau disebabkan prasangka peribadi.

Penyusupan Privasi: Memasuki kehidupan peribadi pekerja atau memantau mereka secara berlebihan tanpa sebab yang sah. Ini boleh termasuk akses kepada komunikasi peribadi atau menggunakan pengawasan melebihi keperluan untuk keselamatan tempat kerja.

Pengurusan Berlebihan: Mengawal atau mengawasi kerja seorang pekerja dengan berlebihan sehingga menggugat autonomi dan keyakinan mereka, sering kali membawa kepada kepuasan kerja dan prestasi yang menurun.

Pemerasan dan Manipulasi: Memaksa pekerja untuk bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka atau standard etika, seperti memaksa mereka untuk terlibat dalam amalan tidak beretika, menyembunyikan kesalahan, atau mengorbankan nilai-nilai mereka.

Memerangi penyalahgunaan kuasa di tempat kerja melibatkan penubuhan dasar yang jelas, memberikan latihan yang berkala, dan mencipta saluran untuk melaporkan dan menangani aduan. Organisasi perlu memupuk budaya hormat, ketelusan, dan akauntabiliti untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat dan adil untuk semua pekerja.

Penyalahgunaan kuasa penguatkuasaan undang-undang

Penyalahgunaan kuasa penguatkuasaan undang-undang merujuk kepada situasi di mana pegawai polis atau pegawai penguatkuasaan undang-undang lain menyalahgunakan kuasa mereka, sering kali mengakibatkan pelanggaran hak dan kebebasan individu. Penyalahgunaan ini boleh merosakkan dengan serius kepercayaan awam terhadap sistem keadilan dan mempunyai kesan negatif yang meluas terhadap masyarakat. Bentuk utama penyalahgunaan kuasa penguatkuasaan undang-undang termasuk:

Penggunaan Kuasa Berlebihan: Menggunakan kekerasan fizikal yang lebih daripada yang diperlukan untuk menaklukkan suspek atau mengekalkan ketenteraman. Ini termasuk kekejaman, penggunaan senjata tanpa sebab, dan tindak balas tidak seimbang terhadap situasi yang tidak melibatkan keganasan.

Penyasarahan Berdasarkan Etnik: Menyasar individu untuk disyaki melakukan jenayah berdasarkan bangsa, etnik, atau asal kebangsaan mereka tanpa bukti konkrit atau tingkah laku. Ini membawa kepada amalan diskriminatif dan perlakuan tidak adil terhadap kumpulan minoriti.

Penyiasatan dan Sitaan Yang Tidak Sah: Melaksanakan penyiasatan dan sitaan tanpa waran yang betul atau sebab munasabah, melanggar hak privasi individu dan perlindungan-perlindungan dalam Perlembagaan.

Rasuah: Terlibat dalam aktiviti haram untuk keuntungan peribadi, seperti menerima suapan, terlibat dalam pengedaran dadah, atau bekerjasama dengan organisasi jenayah.

Penangkapan dan Penahanan Palsu: Menangkap atau menahan individu tanpa alasan undang-undang atau membuat bukti palsu untuk memastikan hukuman, yang boleh mengakibatkan penahanan yang salah.

Pemerasan dan Pengugutan: Menggunakan ancaman, kekerasan, atau bentuk ugutan lain untuk mendapatkan pengakuan, menyekat saksi, atau memaksa individu untuk bertindak menyalahi kehendak mereka.

Penyalahgunaan Kuasa: Menyalahgunakan kuasa untuk mengganggu, diskriminasi, atau membalas dendam terhadap individu, termasuk mereka yang mengkritik atau mencabar tindakan polis.

Peminggiran Tugas: Gagal melaksanakan tugas penguatkuasaan undang-undang dengan baik, seperti mengabaikan aduan, gagal bertindak balas terhadap kecemasan, atau dengan sengaja membiarkan aktiviti jenayah tidak terkawal.

Perbuatan Seksual Salah Guna: Terlibat dalam tingkah laku seksual yang tidak sesuai atau eksploitasi, sering kali di bawah nama tugas penguatkuasaan undang-undang atau menggunakan kuasa untuk mendapatkan layanan seksual.

Penyalahgunaan Pengawasan: Memantau individu atau kumpulan secara berlebihan tanpa kelulusan atau pengawasan undang-undang yang sewajarnya, menyentuh hak privasi dan kebebasan awam.

Penanggulangan penyalahgunaan kuasa penguatkuasaan undang-undang memerlukan mekanisme pengawasan yang kukuh, proses penyiasatan yang telus, dan langkah-langkah akauntabiliti. Ini termasuk:

 • Badan Pengawasan Independen: Menubuhkan lembaga tinjauan awam atau komisi bebas untuk menyiasat aduan dan tuduhan salah laku secara tidak berat sebelah.
 • Latihan dan Pendidikan: Menyediakan latihan menyeluruh tentang etika, penggunaan kekerasan, teknik penurunan keganasan, dan sensitiviti budaya untuk memastikan pegawai penguatkuasaan undang-undang memahami dan menghormati hak individu.
 • Pengawasan Komuniti: Mempromosikan amalan yang membina kepercayaan dan kerjasama antara penguatkuasaan undang-undang dan masyarakat yang dilayaninya, memupuk saling hormat dan pemahaman.
 • Dasar yang Jelas dan Akauntabiliti: Melaksanakan dasar yang jelas mengenai tingkah laku yang diterima dan konsekuensi untuk pelanggaran, memastikan pegawai yang menyalahgunakan kuasa mereka menghadapi tindakan disiplin yang sesuai.
 • Reformasi Undang-Undang: Meluluskan undang-undang yang melindungi hak individu, menyediakan mekanisme untuk mendapatkan pembelaan, dan memastikan ketelusan dalam amalan penguatkuasaan undang-undang.

Memerangi penyalahgunaan kuasa penguatkuasaan undang-undang adalah penting untuk memelihara kedaulatan undang-undang, melindungi kebebasan sipil, dan memupuk masyarakat yang adil dan saksama.

Penyalahgunaan kuasa kehakiman

Penyalahgunaan kuasa kehakiman berlaku apabila hakim atau pegawai kehakiman lain menyalahgunakan kuasa mereka untuk keuntungan peribadi, memanfaatkan individu atau kumpulan tertentu, atau untuk memajukan agenda tertentu, menggugat integriti sistem kehakiman. Ini boleh merosakkan kepercayaan awam terhadap sistem keadilan dan kedaulatan undang-undang. Bentuk utama penyalahgunaan kuasa kehakiman termasuk:

Sikap dan Pihak Berat: Mengeluarkan keputusan berdasarkan sikap peribadi, hubungan, atau prasangka daripada undang-undang dan bukti. Ini boleh menghasilkan keputusan yang tidak adil yang memberi kelebihan kepada pihak tertentu berbanding yang lain.

Rasuah: Menerima rasuah, hadiah, atau bentuk lain keuntungan peribadi sebagai pertukaran untuk keputusan atau keputusan undang-undang yang menguntungkan. Ini menggugat ketidaktertindakan dan keadilan kehakiman.

Pengaruh Politik: Membenarkan pertimbangan politik atau tekanan mempengaruhi keputusan kehakiman. Ini boleh melibatkan memberi keputusan yang menyebelahi kerajaan atau sekutu politik untuk mengekalkan atau memperoleh sokongan.

Penyalahgunaan Budi Bicara: Menggunakan budi bicara kehakiman secara sewenang-wenang atau merenggang, seperti memberi hukuman yang terlalu berat atau ringan tanpa justifikasi, atau mengeluarkan keputusan yang tidak mempunyai asas undang-undang yang kukuh.

Penangguhan dan Penghalangan Keadilan: Menangguhkan dengan sengaja prosiding undang-undang, menghalang keadilan, atau gagal memberi keputusan tepat pada masanya. Ini boleh menafikan individu hak untuk perbicaraan yang adil dan segera.

Pelanggaran Prosedur Undang-Undang: Mengabaikan atau melanggar prosedur undang-undang yang ditetapkan dan hak proses, seperti menafikan pendengaran yang adil, mengecualikan bukti yang relevan, atau gagal untuk menyisihkan diri dalam kes konflik kepentingan.

Balas Dendam: Menghukum peguam, pihak berkepentingan, atau saksi yang mengkritik keputusan atau tindakan kehakiman, atau yang cuba untuk memegang hakim bertanggungjawab atas salah laku.

Nepotisme dan Kawanisme: Melantik atau memberikan perlakuan istimewa kepada ahli keluarga, rakan, atau sekutu politik untuk jawatan kehakiman atau peluang berkaitan mahkamah, merosakkan proses pemilihan berasaskan merit dan menggalakkan pemihakan.

Gagal Melaksanakan Undang-Undang Secara Saksama: Menggunakan undang-undang secara pilih kasih atau tidak konsisten, seperti memberi kelebihan kepada individu yang kuat atau berpengaruh sementara mengabaikan hak warga biasa atau kumpulan yang terpinggir.

Penyalahgunaan Kuasa Kepentingan: Menyalahgunakan kuasa untuk menahan individu dalam penghinaan mahkamah untuk mengekang bantahan, kritikan, atau hujah undang-undang yang sah.

Menangani penyalahgunaan kuasa kehakiman memerlukan gabungan reformasi dalaman, pengawasan luaran, dan mekanisme undang-undang yang kukuh:

 • Kemerdekaan Kehakiman: Memastikan bahawa badan kehakiman beroperasi secara bebas daripada pengaruh politik dan luaran lain, sambil menjaga akauntabiliti terhadap salah laku.
 • Etika dan Akauntabiliti: Menetapkan dan menguatkuasakan standard etika yang ketat serta kod tingkah laku untuk hakim, dengan konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran.
 • Proses Penamaan Transparan: Melaksanakan proses penamaan dan kenaikan pangkat kehakiman yang transparan dan berasaskan kebolehan untuk mengurangkan nepotisme dan kawanisme.
 • Badan Pengawasan Independen: Mencipta badan independen untuk menyiasat dan menangani aduan mengenai penyalahgunaan kuasa kehakiman, memastikan bahawa hakim dikenakan akauntabiliti atas penyalahgunaan kuasa.
 • Akses Awam dan Ketelusan: Mempromosikan ketelusan dalam prosiding dan keputusan kehakiman, membenarkan pemeriksaan awam dan memupuk kepercayaan terhadap sistem kehakiman.
 • Reformasi Undang-Undang: Meluluskan dan menguatkuasakan undang-undang yang melindungi daripada penyalahgunaan kuasa kehakiman dan menyediakan mekanisme untuk mendapatkan pembelaan dan akauntabiliti.

Memerangi penyalahgunaan kuasa kehakiman adalah penting untuk memelihara integriti, keadilan, dan kredibiliti sistem keadilan, serta memastikan bahawa semua individu menerima perlindungan yang sama di bawah undang-undang.

Penyalahgunaan kuasa domestik

Penyalahgunaan kuasa domestik berlaku apabila salah satu pasangan dalam hubungan intim menguatkuasakan kawalan ke atas pasangan yang lain melalui pelbagai bentuk penyalahgunaan, mencipta dinamika kuasa dan kawalan. Penyalahgunaan ini boleh berbentuk fizikal, emosi, psikologi, kewangan, atau seksual. Bentuk utama penyalahgunaan kuasa domestik termasuk:

Penyalahgunaan Fizikal: Melakukan kecederaan fizikal melalui pukulan, tamparan, pukulan, tendangan, mengejut, atau menggunakan senjata. Penyalahgunaan fizikal juga termasuk ancaman keganasan.

Penyalahgunaan Emosi dan Psikologi: Memanipulasi, merendahkan, atau menghinakan mangsa untuk merosakkan harga diri dan kesihatan mental mereka. Ini boleh melibatkan kritikan berterusan, penghinaan, manipulasi gas, dan pengasingan dari rakan dan keluarga.

Penyalahgunaan Seksual: Memaksa atau memaksa mangsa untuk melakukan aktiviti seksual tanpa persetujuan mereka, termasuk rogol dalam perkahwinan, sentuhan yang tidak diingini, atau sebarang bentuk pemaksaan seksual.

Penyalahgunaan Kewangan: Mengawal atau menghadkan akses mangsa kepada sumber kewangan, seperti menahan wang, menghalang mereka daripada bekerja, atau mengambil kawalan ke atas pendapatan mereka. Ini mencipta ketergantungan kewangan dan mengehadkan keupayaan mangsa untuk meninggalkan hubungan yang menindas.

Pengasingan: Memotong mangsa daripada rakan, keluarga, dan rangkaian sokongan untuk meningkatkan ketergantungan kepada penganiaya. Ini boleh termasuk memantau komunikasi mereka, membataskan pergerakan mereka, dan mengawal interaksi sosial mereka.

Penyalahgunaan Lisan: Menggunakan kata-kata untuk menyakiti, menghina, atau memanipulasi mangsa. Ini boleh termasuk berteriak, mengutuk, ancaman, dan kritikan berterusan yang bertujuan untuk merosakkan keyakinan diri dan harga diri mangsa.

Kawalan Paksa: Corak tingkah laku yang merangkumi ugutan, penghinaan, pengasingan, dan kawalan dengan penggunaan atau ancaman keganasan fizikal atau seksual. Ini boleh melibatkan memantau aktiviti harian, menetapkan pakaian mangsa, siapa mereka boleh lihat, dan di mana mereka boleh pergi.

Mengejar: Mengikuti atau mengganggu mangsa berulang kali, mencipta rasa takut dan ketidakselesaan. Ini boleh berlaku semasa hubungan atau selepas hubungan berakhir.

Penyalahgunaan Digital: Menggunakan teknologi untuk mengganggu, memantau, atau mengawal mangsa. Ini termasuk menghantar mesej teks secara berlebihan, memantau aktiviti media sosial, atau menggunakan GPS untuk mengesan pergerakan mangsa.

Ancaman dan Pengugutan: Menggunakan ancaman bahaya kepada mangsa, keluarga mereka, atau binatang kesayangan mereka untuk mengekalkan kawalan dan kepatuhan. Ini juga boleh termasuk ancaman untuk mendedahkan maklumat peribadi atau merosakkan reputasi mangsa.

Menangani penyalahgunaan kuasa domestik melibatkan pendekatan yang serba boleh:

 • Perlindungan Undang-Undang: Melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang yang melindungi mangsa penyalahgunaan domestik, seperti perintah larangan dan tuduhan jenayah terhadap penganiaya.
 • Perkhidmatan Sokongan: Menyediakan akses kepada tempat perlindungan, kaunseling, bantuan undang-undang, dan kumpulan sokongan untuk mangsa penyalahgunaan domestik.
 • Pendidikan dan Kesedaran: Meningkatkan kesedaran tentang tanda-tanda penyalahgunaan domestik dan mendidik orang ramai tentang sumber yang tersedia untuk mangsa.
 • Program Pemberdayaan: Menawarkan program yang memperkuatkan mangsa untuk mendapatkan kembali kawalan atas kehidupan mereka, seperti latihan kerja, literasi kewangan, dan kelas pertahanan diri.
 • Program Intervensi: Melaksanakan program untuk penganiaya yang memberi tumpuan kepada mengubah tingkah laku dan sikap yang merosakkan, seperti pengurusan kemarahan dan kaunseling.
 • Keterlibatan Komuniti: Mendorong komuniti untuk menyokong mangsa dan menantang norma-norma yang menerima atau mengekalkan penyalahgunaan domestik.

Memerangi penyalahgunaan kuasa domestik memerlukan pendekatan menyeluruh yang mengendalikan keperluan mangsa, memegang penganiaya bertanggungjawab, dan menggalakkan budaya hormat dan kesamarataan dalam hubungan.

Penyalahgunaan ekonomi terhadap kuasa

Penyalahgunaan ekonomi terhadap kuasa berlaku apabila individu, organisasi, atau institusi mengeksploitasi pengaruh ekonomi mereka untuk mendominasi, mengawal, atau merugikan orang lain secara tidak adil. Jenis penyalahgunaan ini boleh mengambil pelbagai bentuk dan sering melibatkan pemanfaatan sumber kewangan, kedudukan pasaran, atau dasar ekonomi untuk mengekalkan kuasa dan kawalan. Bentuk utama penyalahgunaan ekonomi terhadap kuasa termasuk:

Amalan Monopoli: Apabila sebuah syarikat memperoleh kawalan yang berlebihan ke atas pasaran, menyekat persaingan, menetapkan harga yang tidak adil, dan mewujudkan halangan untuk masuk bagi perniagaan lain. Ini boleh menyebabkan peningkatan harga untuk pengguna dan pengurangan inovasi.

Peminjaman Predatori: Menawarkan pinjaman dengan kadar faedah tinggi, yuran tersembunyi, dan syarat yang tidak wajar yang memerangkap peminjam dalam kitaran hutang. Amalan ini sering menumpukan kepada populasi yang rentan, seperti individu berpendapatan rendah atau mereka dengan rekod kredit yang buruk.

Pencurian Upah dan Penindasan: Majikan yang membayar pekerja dengan jumlah yang tidak mencukupi, menolak membayar upah lebih masa, mengklasifikasikan pekerja sebagai kontraktor bebas untuk mengelakkan memberikan faedah, atau menindas pekerja tanpa dokumen yang mempunyai hak.

Manipulasi Kewangan: Melibatkan aktiviti seperti perdagangan dalam, manipulasi pasaran, atau penipuan perakaunan untuk mendapat keuntungan kewangan dengan kerugian pemegang saham, pengguna, atau pesaing.

Pengelakan dan Pengurusan Cukai: Menggunakan skema yang rumit untuk mengelak atau mengurangkan tanggungjawab cukai, mengalihkan beban cukai kepada entiti yang kurang berkuasa dan mengurangkan pendapatan awam yang diperlukan untuk perkhidmatan penting.

Pencurian Tanah: Entiti yang berkuasa, seperti korporat atau kerajaan, mendapatkan tanah dari individu atau masyarakat secara paksa, sering menggusur penduduk dan melucutkan mereka dari mata pencaharian mereka.

Pengambilan Sumber Alam: Mengekstrak sumber dari wilayah tanpa pampasan yang adil kepada masyarakat setempat, yang membawa kepada kemunduran alam sekitar dan penghapusan ekonomi.

Sanksi Ekonomi: Kerajaan yang memberikan sanksi ekonomi ke atas negara lain dengan cara yang memberatkan penduduk sivil daripada rejim atau entiti yang sasaran.

Pemungutan Harga: Menimbulkan harga kepada tahap yang terlalu tinggi semasa kecemasan atau krisis, mengambil kesempatan atas keperluan mendesak pengguna untuk barangan dan perkhidmatan penting.

Amalan Ekonomi Paksa: Menggunakan pengaruh kewangan untuk memaksa individu atau entiti yang lebih kecil ke dalam perjanjian atau tindakan yang tidak menguntungkan, seperti menuntut peratusan ekuiti dalam permulaan untuk memberikan modal yang diperlukan.

Menangani penyalahgunaan ekonomi terhadap kuasa melibatkan gabungan langkah-langkah pengawalseliaan, rangka kerja undang-undang, dan usaha advokasi:

 • Pengawasan Pengawal: Memperkukuh badan-badan pengawal untuk memantau dan menguatkuasakan undang-undang menentang amalan monopoli, peminjaman predatori, dan manipulasi kewangan.
 • Standard Buruh Adil: Menguatkuasakan undang-undang buruh yang melindungi hak pekerja, memastikan upah yang adil, keadaan kerja yang selamat, dan perlindungan terhadap penindasan.
 • Perlindungan Pengguna: Melaksanakan undang-undang dan peraturan untuk melindungi pengguna daripada amalan yang tidak adil, seperti pemungutan harga dan pemasaran yang menyesatkan.
 • Reformasi Cukai: Menutup celah yang membolehkan pengelakan dan pengurusan cukai, memastikan bahawa individu dan korporat kaya membayar bahagian mereka yang adil dari cukai.
 • Perlindungan Hak Tanah dan Alam Sekitar: Melaksanakan dasar yang melindungi hak masyarakat ke atas tanah dan sumber alam mereka, serta memastikan pampasan yang adil dan pengurusan alam sekitar.
 • Kerjasama Antarabangsa: Mempromosikan standard global dan kerjasama untuk menangani penyalahgunaan ekonomi antarabangsa, seperti usaha berkoordinasi untuk mencegah dan menghukum tempat perlindungan dan jenayah kewangan.
 • Program Pemberdayaan: Menyokong inisiatif yang memberdayakan masyarakat yang terpinggir ekonominya, seperti akses kepada pendidikan, latihan pekerjaan, dan mikro kewangan.
 • Jalan Raya Undang-Undang: Menyediakan laluan undang-undang yang boleh diakses bagi individu dan masyarakat untuk mencari penyelesaian dan pampasan untuk penyalahgunaan ekonomi.

Memerangi penyalahgunaan ekonomi terhadap kuasa memerlukan pendekatan yang serba boleh yang mempromosikan keadilan, akauntabiliti, dan kesamarataan dalam sistem ekonomi, memastikan bahawa semua individu dan masyarakat mempunyai peluang untuk berkembang.

Rujukan

https://pixabay.com/photos/eyes-evil-faceless-hair-scary-2958141/
https://chatgpt.com/

Related Posts

Translate ยป