Contoh Tindakan Jenayah 4 | Pelanggaran Hak Cipta

Contoh Tindakan Jenayah #4 | Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan atau pengeluaran bahan yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Tindakan ini melanggar hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta, termasuk hak untuk menghasilkan salinan, mengedarkan, melakukan, menampilkan secara publik, dan menciptakan karya turunan. Pelanggaran hak cipta boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti:

Terima Kasih Atas Sokongan Anda

 • Reproduksi: Menyalin bahan yang dilindungi hak cipta tanpa izin.
 • Pengedaran: Berkongsi atau menjual kandungan yang dilindungi hak cipta tanpa izin yang sewajarnya.
 • Penyiaran: Menonton atau menyiarkan kandungan yang dilindungi hak cipta tanpa izin di platform atau laman web penyiaran yang tidak sah.
 • Torrenting: Memuat turun atau mengedarkan file-file seperti file-file filem, perisian, muzik, atau media lain melalui rangkaian perkongsian fail antara rakan (P2P) tanpa kebenaran.
 • Plagiarisme: Menyajikan kerja orang lain, seperti teks, idea, atau imej, sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit yang sewajarnya.
 • Barang palsu: Menghasilkan dan menjual barang yang mempunyai cap dagang atau logo yang sama atau membinggungkan dengan cap dagang berdaftar tanpa kebenaran.

Untuk membuktikan pelanggaran hak cipta, plaintif perlu menetapkan:

 • Pemilikan hak cipta yang sah
 • Penyalinan unsur-unsur karya asal yang dilindungi hak cipta

Pelanggaran hak cipta boleh diselesaikan melalui rundingan langsung, proses notis dan penghapusan, atau proses litigasi di mahkamah sivil. Dalam sesetengah kes, pelanggaran komersial besar atau teruk boleh didakwa melalui sistem keadilan jenayah. Akibat daripada pelanggaran hak cipta termasuk ganti rugi, injunksi, dan pemusnahan produk yang melanggar.

Hukuman Sivil

Hukuman sivil bagi pelanggaran hak cipta termasuk:

 • Ganti rugi sebenar: Pemilik hak cipta boleh menuntut ganti rugi kewangan, yang biasanya termasuk keuntungan yang hilang atau nilai pasaran adil karya yang dilindungi hak cipta.
 • Ganti rugi statutori: Jumlah tetap yang ditetapkan oleh undang-undang untuk setiap karya yang dilanggar, menghilangkan keperluan untuk membuktikan ganti rugi sebenar.
 • Injunksi: Perintah mahkamah melarang pihak yang melanggar untuk meneruskan penggunaan tidak sah bahan yang dilindungi hak cipta dan karya asli atau karya turunan.

Hukuman Jenayah

Hukuman jenayah bagi pelanggaran hak cipta termasuk:

 • Denda: Individu yang disabitkan bersalah atas pelanggaran hak cipta yang bersifat jenayah dan sengaja boleh menghadapi denda besar dan hukuman berdasarkan keparahan pelanggaran dan keuntungan kewangan yang diperoleh oleh pelanggar.
 • Penjara: Individu yang didapati bersalah atas pelanggaran hak cipta yang bersifat sengaja dan jenayah boleh menghadapi hukuman penjara, terutamanya jika terlibat dalam operasi komersial besar-besaran.
 • Sitaan dan Penyerahan: Pihak berkuasa boleh menyita dan mengambil alih peralatan atau bahan yang digunakan dalam pelanggaran hak cipta.

Contoh Hukuman Jenayah

 • Amerika Syarikat: Di Amerika Syarikat, tuduhan jenayah bagi pelanggaran hak cipta boleh mengakibatkan hukuman penjara sehingga lima tahun untuk kesalahan pertama dan hingga sepuluh tahun untuk pengulangan kesalahan.
 • Malaysia: Di Malaysia, hukuman bagi pelanggaran hak cipta termasuk denda antara RM2,000 hingga RM40,000 untuk setiap salinan yang dilanggar, atau penjara sehingga lima tahun, dan untuk kesalahan berulang, denda sehingga RM80,000 atau penjara sehingga 20 tahun.

Akta Hak Cipta Milenium Digital (DMCA)

DMCA adalah undang-undang persekutuan yang dicipta untuk melindungi kandungan digital dan penggunaan yang adil di Amerika Syarikat. Ia menggariskan hukuman khusus bagi pelanggaran hak cipta di platform digital:

Pemegang hak cipta boleh mengemukakan notis penghapusan kepada penyedia perkhidmatan internet (ISP) untuk mengeluarkan kandungan yang melanggar. ISP dan penyedia perkhidmatan dalam talian boleh mendapat perlindungan dari tindakan undang-undang jika mereka dengan segera memberi respons dan mematuhi notis penghapusan.

DMCA memerlukan ISP untuk melaksanakan dasar untuk menghentikan akaun-akaun pengguna yang sering melanggar hak cipta. DMCA melarang pembelokan tindakan perlindungan teknologi (TPMs) yang digunakan untuk melindungi kandungan yang dilindungi hak cipta.

Akibat Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta boleh mengakibatkan hukuman sivil dan jenayah. Hukuman sivil termasuk ganti rugi, injunksi, dan kos peguam, manakala hukuman jenayah termasuk denda dan penjara. Dalam kesalahan yang teruk, pelanggaran hak cipta yang sengaja boleh mengakibatkan tuduhan jenayah dan hukuman yang berat, termasuk penjara dan denda yang besar.

Contoh Pelanggaran Hak Cipta #1 | KAWS (Singapura)

Pada tahun 2023, seorang warga Singapura bernama Dylan Leong diarahkan oleh mahkamah Amerika Syarikat untuk membayar $2 juta sebagai ganti rugi kepada seniman KAWS (Brian Donnelly) atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja.

Leong didapati menghasilkan dan menjual barangan tiruan KAWS, termasuk boneka bulu, patung, dan produk lain melalui perniagaannya, The Penthouse Theory dan The Penthouse Collective.

Mahkamah memutuskan bahawa tindakan Leong adalah sengaja dan berniat jahat, menunjukkan niatnya untuk menjual barang yang melanggar hak cipta walaupun mengetahui mereka adalah tiruan. Laman webnya menggambarkan produk-produk itu sebagai “reproduksi tangan semula yang disesuaikan”.

Selain $900,000 sebagai ganti rugi, mahkamah juga mengarahkan Leong untuk menghentikan penjualan produk yang disifatkan sebagai barang asli KAWS atau menggunakan cap dagang KAWS yang berdaftar.

Kes ini menyoroti akibat undang-undang yang serius yang boleh timbul dari pelanggaran hak cipta, walaupun bagi individu dan perniagaan kecil. Ia menunjukkan pentingnya menghormati hak milik intelektual dan keupayaan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak mereka secara global.

Contoh Pelanggaran Hak Cipta #2 | “Count on Me Singapore”

Lagu “Count on Me Singapore” dicipta oleh ahli muzik Kanada, Hugh Harrison pada tahun 1986 dan telah menjadi lagu Hari Kebangsaan ikonik di Singapura. Pada tahun 2021, seorang komposer India bernama Joseph Mendoza mendakwa bahawa dia telah menulis lagu serupa yang diberi nama “We Can Achieve” pada tahun 1983, tiga tahun sebelum komposisi Harrison.

Mendoza mendakwa bahawa Harrison menyalin melodi dan liriknya.

Mendoza mengatakan bahawa dia telah menjual hak “We Can Achieve” kepada sebuah penerbitan bernama Pauline India pada tahun 1999. Namun, dia tidak dapat menyediakan bukti untuk membuktikan bahawa dia telah menghasilkan lagu itu pada tahun 1983, kerana dia mengatakan dokumen-dokumen itu hilang dalam banjir.

Sebagai respons, Harrison menyediakan bukti yang menunjukkan perkembangan “Count on Me Singapore” selama beberapa bulan, dengan input dari kerajaan Singapura dan pasukan produksinya. Dia menafikan menyalin karya Mendoza.

Selepas penyiasatan oleh Kementerian Kebudayaan, Komuniti dan Belia Singapura (MCCY), Mendoza menarik balik semua tuntutannya tanpa syarat dan memohon maaf atas kekeliruan, mengakui bahawa dia tidak bermaksud untuk menyerang integriti Harrison.

MCCY menyatakan bahawa kerajaan memegang hak cipta terhadap muzik dan lirik “Count on Me Singapore”, menyelesaikan perselisihan tersebut.

Contoh Pelanggaran Hak Cipta #3 | Inzign (Singapura)

Pada tahun 2022, sebuah syarikat Singapura bernama Inzign dianggap bertanggungjawab atas pelanggaran hak cipta selepas seorang pekerjanya memasang versi tidak sah perisian Siemens di sebuah laptop syarikat. Mahkamah Tinggi mendapati Inzign bertanggungjawab secara gantian atas tindakan pekerjaannya, Paing Win, yang telah memasang perisian tersebut untuk praktis menggunakannya. Mahkamah memerintahkan Inzign membayar $30,574 sebagai ganti rugi kepada Siemens, menolak tuntutan syarikat perisian untuk ganti rugi yang lebih tinggi. Kes ini menyoroti pentingnya pengawasan dan pengurusan yang betul terhadap aset syarikat untuk mencegah penggunaan bahan yang dilindungi hak cipta secara tidak sah.

Paing Win, seorang pekerja Inzign, memasang versi tidak sah perisian NX Siemens di sebuah laptop yang tidak digunakan yang dia temui di bilik alat. Mahkamah mendapati pengawasan yang kurang ketat oleh Inzign terhadap Win dan pengurusan yang tidak betul terhadap laptop menyumbang kepada pelanggaran hak cipta tersebut.

Mahkamah Tinggi menyatakan Inzign bertanggungjawab secara gantian atas tindakan Win, kerana terdapat hubungan yang mencukupi antara hubungan pekerjaan mereka dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak cipta. Inzign diarahkan untuk membayar $30,574 sebagai ganti rugi kepada Siemens, yang ditentukan berdasarkan yuran lesen yang akan dibayar oleh Inzign jika perjanjian hipotetikal telah dicapai di antara mereka.

Kes ini menekankan tanggungjawab undang-undang majikan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta oleh pekerja mereka. Ia menyoroti pentingnya pengawasan dan pengurusan yang betul terhadap aset syarikat untuk mengelakkan penggunaan bahan yang dilindungi hak cipta secara tidak sah. Kes ini juga menegaskan perlunya langkah-langkah perlindungan hak cipta yang kukuh untuk mencegah pelanggaran dan memastikan pampasan yang adil kepada pemegang hak cipta.

Contoh Pelanggaran Hak Cipta #4 | Tiger Pictures Entertainment Ltd v Encore Films Pte Ltd (Singapura)

Kes Tiger Pictures Entertainment Ltd v Encore Films Pte Ltd melibatkan pertikaian mengenai pengedaran filem Cina yang paling laris di Singapura. Pemohon, Tiger Pictures Entertainment Ltd, adalah pemegang lesen eksklusif untuk filem Cina yang paling laris. Defendan, Encore Films Pte Ltd, adalah syarikat pengedaran filem Singapura.

Pihak-pihak ini telah memulakan rundingan melalui WeChat dan e-mel mengenai perjanjian yang mungkin untuk defendan mengedarkan filem tersebut di Singapura. Namun, mereka tidak dapat bersetuju tentang terma-terma utama dan tidak menandatangani sebarang perjanjian pengedaran bertulis.

Mahkamah Tinggi mendapati bahawa tiada perjanjian yang dicapai di antara pihak-pihak untuk defendan mengedarkan filem tersebut di Singapura. Mahkamah memutuskan bahawa defendan telah melanggar hak cipta pemohon dengan melepaskan filem untuk ditayangkan di Singapura tanpa perjanjian yang sah. Kes ini merupakan yang pertama menggunakan “Proses Ringkas untuk Tuntutan Intelektual Tertentu” di Singapura, yang bertujuan untuk memberikan jalan yang lebih murah dan cepat untuk litigasi harta intelektual.

Kes ini menyoroti tanggungjawab undang-undang majikan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta oleh pekerja mereka. Ia menunjukkan akibat undang-undang yang serius dari pelanggaran hak cipta yang disengajakan, termasuk ganti rugi yang signifikan dan hukuman undang-undang. Kes ini juga menekankan pentingnya menghormati hak milik intelektual dan kompleksiti yang boleh timbul apabila suatu karya menjadi sebahagian daripada warisan budaya negara.

Contoh Pelanggaran Hak Cipta #5 | Koei Tecmo dan Youzu (Singapura)

Pengembang permainan video Jepun, Koei Tecmo, telah memulakan tuntutan undang-undang terhadap Youzu (Singapura), pusat Asia Pasifik bagi Kumpulan YOOZOO, di mahkamah Tokyo. Koei Tecmo menuduh Youzu (Singapura) menggunakan kandungan yang dilindungi hak cipta, termasuk muzik dan imej permainan, dari permainan Nobunga’s Ambition dan Taiko Risshiden milik Koei Tecmo dalam iklan web.

Tuntutan undang-undang mendakwa bahawa walaupun surat amaran berulang kali dari Koei Tecmo, Youzu (Singapura) terus melanggar hak cipta syarikat Jepun ini dalam iklan untuk permainan berikut:

 • 成り上がり~華と武の戦国 (The Uprising: The Warring States of Flowers and War)
 • Infinity Kingdom
 • Dynasty Origins series (termasuk Conquest dan Pioneer)

Koei Tecmo menyatakan bahawa ini bukan kali pertama defendan melanggar hak kekayaan intelektual mereka, dan mereka sebelum ini telah menghantar surat amaran. Koei Tecmo sedang mencari perintah jaminan dan pampasan untuk ganti rugi. Namun, masih tidak jelas sama ada mereka boleh menguatkuasakan tuntutan terhadap syarikat berdaftar di Singapura, kerana Jepun tidak termasuk dalam Akta Pelaksanaan Gegar Asing yang Bertukar.

Youzu (Singapura) merupakan pusat global bagi Kumpulan YOOZOO di rantau Asia Pasifik dan telah melancarkan pelbagai judul permainan, termasuk Game of Thrones: Winter is Coming, Light of Thel, dan Saint Seiya.

Pengasas YOOZOO, Lin Qi, meninggal dunia pada tahun 2020 akibat keracunan oleh bekas pekerjanya, yang baru-baru ini dijatuhi hukuman mati.

Rujukan

Sg News Yahoo | | Wipo Int | | Allenandgledhill | | Elitigation Sg | | Ipos Gov Sg | | Asiaiplaw | | Straitstimes | | Journalsonline Academypublishing Sg | | Intellect-Worldwide | | That Legal | | Kent Edu | | Aplegal | | Lib Byu Edu | | Lib Purdue Edu | | Lawyerment | | Creativeindustriesnews | | News Artnet | | Coconuts Co | | Asiaone | | Letranlaw | | Law Cornell Edu | | Investopedia | | Study | | Reddit | | Todayonline | | Asiaiplaw | | Pixabay | |

Related Posts

Translate »