Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO Mengenai Buruh Paksa

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) Mengenai Buruh Paksa

Terima Kasih Atas Sokongan Anda

Buruh paksa, perhambaan moden, dan perdagangan manusia

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) mempunyai tumpuan yang ketara dalam menangani buruh paksa, perhambaan moden, dan perdagangan manusia. Berikut adalah beberapa perkara penting dari sumber-sumber:

Definisi dan Lingkungan:

 • Buruh paksa merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius, mempengaruhi 28 juta orang di seluruh dunia, termasuk lelaki, wanita, dan kanak-kanak, di semua sektor ekonomi.
 • Ia berakar dalam kemiskinan, diskriminasi, dan kekurangan perlindungan sosial, mengganggu persaingan yang saksama antara perniagaan.

Standard Buruh Antarabangsa:

 • Konvensyen Buruh Paksa (No. 29), yang diterima pada tahun 1930, mentakrifkan buruh paksa dan mengkehendaki hukuman sebagai satu jenayah. Ini adalah salah satu standard ILO yang paling diratifikasi.
 • Konvensyen Penghapusan Buruh Paksa (No. 105), yang diterima pada tahun 1957, menangani bentuk-bentuk buruh paksa yang dikenakan oleh negara. Ini juga adalah salah satu standard ILO yang paling diratifikasi.
 • Protokol kepada Konvensyen Buruh Paksa (P029), yang diterima pada tahun 2014, mengkehendaki negara-negara yang meratifikasi untuk mengambil langkah-langkah berkesan untuk mencegah buruh paksa, melindungi mangsa, dan memastikan akses mereka kepada keadilan.
 • Rekomenasi Buruh Paksa (No. 203), yang diterima pada tahun 2014, memberikan panduan lanjut mengenai pelaksanaan Protokol.

Anggaran Global:

 • ILO dan Walk Free Foundation, bekerjasama dengan IOM, telah mengeluarkan anggaran yang menunjukkan bahawa lebih daripada 40 juta orang menjadi mangsa perhambaan moden, dengan 25 juta dalam buruh paksa dan 15 juta dalam perkahwinan paksa.
 • Anggaran Global 2021 menunjukkan bahawa 50 juta orang tinggal dalam perhambaan moden, dengan 28 juta dalam buruh paksa dan 22 juta dalam perkahwinan paksa.

Inisiatif ILO:

 • ILO mempunyai pelbagai inisiatif untuk memerangi buruh paksa, termasuk Inisiatif Pengambilan Kakitangan yang Saksama, Rangkaian Perniagaan Global ILO mengenai Buruh Paksa, dan Makmal Pemacu 8.7.
 • ILO sedang membangunkan program 5 tahun, Program Tindakan Global menentang buruh paksa dan perdagangan manusia dalam bidang perikanan (GAPfish), untuk menangani buruh paksa dan perdagangan manusia dalam sektor perikanan.

Kerjasama dan Kolaborasi:

 • ILO bekerjasama dengan pelbagai organisasi, termasuk Walk Free Foundation dan IOM, untuk membangunkan dan melaksanakan inisiatif untuk memerangi buruh paksa dan perhambaan moden.

Komitmen ILO untuk Mengatasi Buruh Paksa

ILO komited untuk mengatasi buruh paksa, perhambaan moden, dan perdagangan manusia, menekankan keperluan kerjasama antarabangsa dan pembangunan standard dan inisiatif yang berkesan untuk menangani isu-isu ini.

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) mentakrifkan buruh paksa sebagai “semua kerja atau perkhidmatan yang dipaksa dari mana-mana orang di bawah ancaman sebarang hukuman dan untuk mana orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela”. Definisi ini merangkumi pelbagai bentuk pemaksaan, termasuk kecederaan fizikal, sekatan pergerakan, ikatan hutang, penahanan upah, pengekalan dokumen identiti, dan ancaman pendedahan kepada pihak berkuasa imigresen. Buruh paksa boleh melibatkan kedua-dua sektor awam dan swasta dan mempengaruhi individu dari semua peringkat umur, kewarganegaraan, dan latar belakang.

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) mentakrifkan buruh paksa sebagai “semua kerja atau perkhidmatan yang dipaksa dari mana-mana orang di bawah ancaman sebarang hukuman dan untuk mana orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela”. ILO mengenal pasti beberapa unsur penting yang boleh menunjukkan situasi buruh paksa:

Ancaman atau kecederaan fizikal sebenar: Penggunaan keganasan atau ugutan untuk memaksa seseorang bekerja.

Sekatan pergerakan atau penahanan: Menghadkan kebebasan pergerakan seseorang atau menahan mereka dalam kawasan atau tempat kerja yang tertentu.

Ikatan hutang: Hutang yang terkumpul yang digunakan untuk mengawal kerja atau perkhidmatan seseorang.

Menahan upah atau pengurangan upah yang berlebihan: Menafikan atau mengurangkan upah dengan cara yang melanggar syarat-syarat yang telah dipersetujui sebelumnya.

Pengekalan dokumen identiti: Menyimpan dokumen penting seperti pasport atau kad pengenalan untuk mengawal pergerakan atau kerja seseorang.

Ancaman denunsi kepada pihak berkuasa: Mengancam untuk melaporkan seseorang kepada pihak berkuasa imigresen atau pihak berkuasa lain jika mereka tidak mematuhi tuntutan kerja.

Unsur-unsur ini boleh digunakan secara individu atau dalam kombinasi untuk menunjukkan situasi buruh paksa.

Contoh Dunia Nyata Buruh Paksa

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) mengenal pasti beberapa contoh dunia nyata situasi buruh paksa. Ini termasuk:

Penyalahgunaan Kerentanan:

 • Seorang pembantu rumah dari China yang bekerja 365 hari setahun tanpa bercakap dalam bahasa tempatan, terperangkap dalam situasi ketergantungan disebabkan oleh pengasingan dan kerja berterusan, dan dianggap sebagai “hamba sahaya sejati”.

Penipuan:

 • Seorang pekerja yang dijanjikan pekerjaan di negara asing tetapi sebaliknya dipaksa masuk ke dalam buruh berikat, dengan pasport dan dokumen identiti mereka disimpan oleh majikan.

Sekatan Pergerakan:

 • Seseorang yang fizikal disekat kepada lokasi kerja, seperti penjara atau tahanan swasta, dan dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman keganasan fizikal atau hukuman lain.

Pengasingan:

 • Seorang pekerja yang dipisahkan daripada rakan sekerja dan keluarga mereka, seringkali di lokasi yang terpencil, dan dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman keganasan fizikal atau hukuman lain.

Keganasan Fizikal dan Seksual:

 • Seorang pekerja yang menjadi mangsa keganasan fizikal dan seksual oleh majikan atau pihak berkuasa lain, seringkali sebagai cara untuk memaksa.

Intimidasi dan Ugutan:

 • Seorang pekerja yang diancam dengan keganasan fizikal, keganasan seksual, atau bentuk balasan lain jika mereka tidak mematuhi tuntutan majikan mereka.

Penahanan Dokumen Identiti:

 • Seorang pekerja yang dokumen identiti mereka, seperti pasport atau kad ID, disimpan oleh majikan mereka, menjadikannya sukar bagi mereka untuk meninggalkan pekerjaan atau mencari bantuan.

Menahan Upah:

 • Seorang pekerja yang upah mereka ditolak atau ditahan oleh majikan mereka, seringkali sebagai cara untuk memaksa.

Ikatan Hutang:

 • Seorang pekerja yang dipaksa ke dalam ikatan hutang, di mana mereka dikehendaki untuk bekerja untuk melunaskan hutang yang terkumpul, seringkali dengan kadar faedah yang tinggi.

Keadaan Kerja dan Kehidupan Yang Merosakkan:


– Seorang pekerja yang dipaksa untuk bekerja dalam keadaan yang merosakkan, seperti lembur berlebihan, tanpa rehat, atau di persekitaran yang berbahaya.

Lembur Berlebihan:


– Seorang pekerja yang dipaksa untuk bekerja berjam-jam atau hari melebihi had yang ditetapkan oleh undang-undang negara atau perjanjian kolektif, seringkali di bawah ancaman penamatan perkhidmatan atau hukuman lain.

Contoh-contoh ini menggambarkan pelbagai bentuk pemaksaan dan eksploitasi yang boleh membawa kepada situasi buruh paksa, seperti yang dikenal pasti oleh ILO.

Cabaran Utama dalam Mengenalpasti Situasi Buruh Paksa

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) menghadapi beberapa cabaran utama dalam mengenalpasti situasi buruh paksa:

Penyalahgunaan Kerentanan: Buruh paksa mungkin berada dalam situasi kerentanan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang bahasa atau undang-undang tempatan, sedikit pilihan kehidupan, atau kerana mereka adalah daripada kumpulan minoriti. Ini menjadikan mereka lebih rentan kepada pemanfaatan.

Penipuan: Pekerja mungkin diperdayakan tentang sifat dan syarat-syarat kerja mereka, seperti dijanjikan pekerjaan di negara lain tetapi kemudian dipaksa ke dalam buruh berikat. Ini menjadikan ia sukar untuk mengesan buruh paksa.

Pengasingan: Buruh paksa sering terasing dari dunia luar, sama ada secara fizikal di lokasi yang terpencil atau secara sosial dengan menyekat interaksi mereka. Ini menjadikan ia mencabar untuk mengenalpasti dan membantu mangsa.

Ketidaksedaran: Banyak profesional kesihatan dan pekerja frontline lain tidak menyedari apa itu buruh paksa atau bagaimana mengenalpasti dan mengendalikan kes yang disyaki dengan betul. Ini mengakibatkan peluang yang terlepas untuk membantu mangsa.

Diskresi yang Diperlukan: Apabila perdagangan manusia disyaki, kebijaksanaan adalah penting untuk mengelakkan memburukkan lagi keadaan dan meletakkan pekerja dalam bahaya yang lebih besar. Namun demikian, ini menjadikan ia lebih sukar untuk mengumpul bukti dan campur tangan.

Kepelbagaian Overtime: Menentukan sama ada lembur merupakan buruh paksa boleh menjadi agak kompleks. Lembur berlebihan adalah petunjuk yang lazim, tetapi ambang batas tidak selalu jelas.

Pelanggaran Undang-Undang Buruh Secara Serentak: Kes buruh paksa sering melibatkan pelanggaran serentak yang berbilang undang-undang buruh berkaitan dengan upah, jam, keselamatan, dan sebagainya. Ini menjadikan ia lebih sukar untuk mengenalpasti aspek buruh paksa.

Ketidakratifan: Protokol ILO mengenai Buruh Paksa, yang mengkehendaki langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang kukuh, hanya telah diratifikasi oleh beberapa negara sehingga kini. Pemratifan yang lebih meluas diperlukan.

Cabaran-cabaran ini menekankan keperluan peningkatan kesedaran, pendidikan, dan kerjasama merentasi disiplin dan sempadan untuk mengenalpasti dan menangani situasi buruh paksa dengan berkesan.

Mengapa Buruh Paksa Tidak Baik?

Buruh paksa dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas layanan yang diberikan dalam beberapa cara:

Kurangnya Latihan dan Kemahiran: Buruh paksa seringkali kurang mendapat latihan dan kemahiran yang betul, yang boleh mengakibatkan layanan yang tidak memuaskan. Mereka mungkin tidak mempunyai kepakaran atau pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas dengan cekap, menghasilkan layanan berkualiti rendah.

Keletihan dan Burnout: Buruh paksa sering dikenakan waktu kerja yang berlebihan, menyebabkan keletihan dan burnout. Ini boleh memberikan kesan negatif terhadap prestasi mereka dan kualiti layanan yang mereka sediakan.

Ketakutan dan Ugutan: Ancaman keganasan, paksaan, atau bentuk intimidasi lain boleh mencipta persekitaran ketakutan, menjadikan sukar bagi buruh paksa untuk memberikan layanan berkualiti tinggi. Mereka mungkin terlalu takut untuk mengambil risiko atau membuat keputusan yang boleh mempengaruhi kualiti kerja mereka.

Sumber Terhad: Buruh paksa sering bekerja di bawah sumber yang terhad, yang boleh menghalang kemampuan mereka untuk memberikan layanan berkualiti tinggi. Mereka mungkin kekurangan akses kepada alat, peralatan, atau bahan yang diperlukan, menghasilkan hasil yang tidak memuaskan.

Kurang Motivasi: Buruh paksa seringkali dimotivasikan oleh ketakutan daripada keinginan untuk memberikan layanan yang baik. Ini boleh mengakibatkan kurangnya semangat dan komitmen, menghasilkan layanan berkualiti rendah.

Pengawasan yang Tidak Memadai: Buruh paksa mungkin tidak menerima pengawasan atau bimbingan yang mencukupi, yang boleh mengakibatkan kesilapan dan kesalahan dalam layanan yang mereka berikan. Ini boleh memberikan kesan negatif terhadap kualiti layanan dan reputasi organisasi.

Risiko Kesihatan dan Keselamatan: Buruh paksa sering terdedah kepada risiko kesihatan dan keselamatan disebabkan oleh sifat kerja mereka. Ini boleh menyebabkan kemalangan, kecederaan, atau penyakit yang boleh memberikan kesan negatif terhadap kualiti layanan dan kesejahteraan pekerja.

Ketidakteraturan dan Penambahbaikan: Buruh paksa mungkin tidak menerima maklum balas yang membina atau peluang untuk penambahbaikan, yang boleh menghalang kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang. Ini boleh mengakibatkan kestagnanan dan kekurangan inovasi dalam layanan yang mereka berikan.

Buruh Paksa dan Morale Pekerja serta Produktiviti

Buruh paksa memberikan impak yang signifikan terhadap morale pekerja dan produktiviti dalam beberapa cara:

Ketidakautonomian: Buruh paksa seringkali tidak mempunyai kawalan terhadap kerja mereka, yang boleh menyebabkan perasaan tidak berdaya dan kurang motivasi. Ini boleh menghasilkan morale yang lebih rendah dan produktiviti yang berkurang.

Ketakutan dan Ugutan: Ancaman kecederaan fizikal, penamatan, atau hukuman lain boleh mencipta persekitaran ketakutan, menjadikan sukar bagi pekerja untuk menjalankan tugas mereka secara berkesan. Ketakutan ini boleh memberikan kesan negatif terhadap morale dan produktiviti.

Jam Kerja yang Panjang: Buruh paksa sering dikenakan waktu kerja yang berlebihan, menyebabkan keletihan dan burnout. Ini boleh menghasilkan morale yang berkurang dan produktiviti yang berkurang.

Upah Rendah dan Pampasan yang Tidak Memadai: Buruh paksa seringkali dibayar di bawah upah minimum atau dengan cara yang tidak sesuai, yang boleh menyebabkan perasaan penindasan dan kebencian. Ini boleh memberikan kesan negatif terhadap morale dan produktiviti.

Latihan dan Kemahiran Terhad: Buruh paksa seringkali kurang mendapat latihan dan kemahiran yang betul, yang boleh menyukarkan mereka untuk menjalankan tugas dengan cekap. Ini boleh menyebabkan morale dan produktiviti yang rendah.

Pengawasan dan Sokongan yang Tidak Memadai: Buruh paksa mungkin tidak menerima pengawasan atau sokongan yang mencukupi, yang boleh menyebabkan perasaan kesunyian dan kurang motivasi. Ini boleh memberi kesan negatif kepada morale dan produktiviti.

Risiko Kesihatan dan Keselamatan: Buruh paksa sering terdedah kepada risiko kesihatan dan keselamatan disebabkan oleh sifat kerja mereka. Ini boleh menyebabkan masalah kesihatan fizikal dan mental, memberi kesan negatif kepada morale dan produktiviti.

Akses Terhad kepada Sumber: Buruh paksa mungkin tidak mempunyai akses kepada sumber yang diperlukan, seperti alat, peralatan, atau bahan, yang boleh menghalang kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dengan berkesan. Ini boleh menyebabkan morale dan produktiviti yang rendah.

Faktor-faktor ini menunjukkan kesan signifikan yang boleh diberikan oleh buruh paksa kepada morale pekerja dan produktiviti.

Impak Psikologi Buruh Paksa

Buruh paksa boleh memberi kesan psikologi yang teruk kepada pekerja, termasuk:

Perasaan tidak berdaya dan kehilangan kawalan: Buruh paksa sering berasa terperangkap dalam situasi mereka tanpa kemampuan untuk mengubah keadaan mereka. Ini boleh menyebabkan kemurungan, kebimbangan, dan perasaan putus asa.

Trauma dan PTSD: Mengalami ancaman, keganasan, atau bentuk penyalahgunaan lain boleh menyebabkan trauma psikologi yang signifikan dan simptom gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Ketidakpercayaan dan kesukaran membentuk hubungan: Pengkhianatan dan penyelewengan yang wujud dalam situasi buruh paksa boleh membuat sangat sukar bagi mangsa untuk mempercayai orang lain atau membentuk hubungan yang sihat selepas pengalaman mereka.

Rasa malu dan stigma: Mangsa mungkin berasa malu tentang situasi mereka dan takut akan stigma oleh keluarga atau komuniti mereka. Ini boleh menyebabkan pengasingan sosial.

Penyalahgunaan bahan: Sesetengah mangsa bertukar kepada dadah atau alkohol sebagai cara untuk mengatasi kesakitan dan trauma psikologi buruh paksa.

Ideasi bunuh diri: Dalam kes-kes ekstrem, bebanan psikologi buruh paksa boleh membawa kepada pemikiran atau percubaan bunuh diri.

Kesukaran mengintegrasikan semula: Mangsa sering menghadapi kesukaran untuk mengintegrasikan semula dalam masyarakat dan tempat kerja selepas dibebaskan. Mereka mungkin kekurangan keyakinan, kemahiran pekerjaan, dan sistem sokongan.

Trauma antar generasi: Impak psikologi buruh paksa boleh diwarisi kepada anak-anak mangsa, meneruskan kitaran trauma dan kerentanan.

Kesan psikologi ini menekankan pelanggaran hak asasi manusia yang teruk yang ada dalam buruh paksa dan keperluan untuk perkhidmatan sokongan yang menyeluruh bagi mangsa. Menangani bebanan psikologi ini penting untuk membantu mangsa menyembuhkan diri dan membina semula kehidupan mereka.

Buruh Paksa dan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

Buruh paksa memberi impak negatif yang signifikan terhadap keselamatan dan kesihatan tempat kerja dalam beberapa cara:

Jam Kerja yang Berlebihan: Buruh paksa sering diperlukan untuk bekerja berjam-jam yang berlebihan, menyebabkan keletihan dan burnout. Ini meningkatkan risiko kemalangan dan kecederaan semasa bekerja.

Kurangnya Latihan: Mangsa buruh paksa seringkali kurang mendapat latihan yang betul tentang bagaimana menjalankan tugas mereka dengan selamat. Kurangnya pengetahuan ini meningkatkan risiko bahaya.

Syarat-syarat Berbahaya: Buruh paksa sering dipaksa untuk bekerja dalam persekitaran yang berbahaya dengan pendedahan kepada bahaya seperti bahan kimia toksik, jentera berat, atau suhu ekstrem. Majikan mungkin mengabaikan langkah-langkah keselamatan untuk memaksimumkan keuntungan.

Kurangnya Peralatan Perlindungan Diri (PPE): Majikan mungkin gagal menyediakan PPE yang betul seperti sarung tangan, topeng muka, atau goggle keselamatan kepada buruh paksa untuk mengurangkan kos. Ini meninggalkan pekerja terdedah kepada kecederaan dan penyakit.

Halangan untuk Melaporkan: Mangsa sering takut untuk melaporkan keadaan yang tidak selamat atau mencari rawatan perubatan kerana takut pembalasan, kurangnya pengetahuan tentang hak mereka, atau masalah status imigresen. Ini membenarkan keadaan bahaya untuk berterusan.

Trauma Psikologi: Pemaksaan, ancaman, dan penyalahgunaan yang wujud dalam situasi buruh paksa boleh menyebabkan trauma psikologi yang signifikan, mengganggu kemampuan pekerja untuk berfungsi dengan selamat semasa bekerja.

Kurangnya Pampasan: Buruh paksa jarang mendapat pampasan untuk kecederaan atau penyakit tempat kerja. Ini mencipta persekitaran di mana majikan kurang bermotivasi untuk memberi keutamaan kepada keselamatan.

Isolasi: Mangsa sering dipisahkan dari dunia luar, menjadikan sukar bagi mereka untuk mendapatkan bantuan atau sumber berkaitan keselamatan dan kesihatan tempat kerja.

Faktor-faktor ini bergabung untuk mencipta keadaan kerja yang sangat berbahaya bagi buruh paksa, dengan kesan serius terhadap kesejahteraan fizikal dan mental mereka. Menangani isu-isu ini memerlukan pendekatan komprehensif untuk mencegah buruh paksa dan melindungi pekerja yang rentan.

Hacking dan Penyelidikan Rahsia

Menyebabkan seseorang bekerja tanpa bayaran melalui hacking dan penyelidikan rahsia akan dianggap sebagai bentuk buruh paksa. Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) mentakrifkan buruh paksa sebagai “semua kerja atau perkhidmatan yang diperintahkan daripada mana-mana individu di bawah ancaman sebarang hukuman dan bagi yang dikatakan individu tersebut tidak mempersembahkan diri dengan sukarela”.

Dalam senario yang anda gambarkan, pengikut menggunakan ancaman, paksaan dan sekatan kebebasan untuk memaksa mangsa bekerja tanpa bayaran. Ini memenuhi kriteria utama buruh paksa:

Ancaman hukuman: Hacking dan penyelidikan rahsia merupakan ancaman hukuman atau balasan jika mangsa tidak mematuhi tuntutan untuk bekerja.

Kerja yang tidak sukarela: Mangsa dipaksa untuk bekerja tanpa rela, tanpa kemampuan untuk menolak atau meninggalkan situasi dengan bebas.

Sekatan pergerakan: Menyiasat mangsa membataskan kebebasan pergerakan mereka dan kemampuan untuk mencari bantuan dari pihak berkuasa.

Penahanan upah: Mangsa tidak dibayar untuk kerja mereka, yang merupakan petunjuk umum buruh paksa.

Menggunakan teknologi untuk memantau, mengancam dan mengeksploitasi seseorang untuk memaksa kerja tanpa bayaran mereka akan dianggap sebagai bentuk buruh paksa kontemporari di bawah standard antarabangsa. Ini melanggar hak asasi manusia dan maruah mangsa. Perniagaan dan individu mempunyai tanggungjawab etika untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan sedemikian.

Tanda-tanda Buruh Paksa

Tanda-tanda yang pekerja mungkin menjadi mangsa buruh paksa termasuk:

Kebebasan yang Dikurangkan

 • Tidak memiliki pasport atau dokumen perjalanan atau identiti lain
 • Tidak dapat meninggalkan tempat kerja mereka
 • Menunjukkan tanda-tanda bahawa pergerakan mereka dikawal
 • Tidak dapat bergerak dengan bebas
 • Diancam dengan diserahkan kepada pihak berkuasa
 • Dikenakan langkah-langkah keselamatan dan kawalan untuk mengekalkan mereka di premis tempat kerja
 • Bergantung kepada majikan mereka untuk pekerjaan, pengangkutan, dan penginapan tanpa pilihan
 • Dikawal melalui agama, ilmu sihir, atau cara lain
 • Memiliki hubungan yang terhad dengan keluarga atau dengan orang di luar persekitaran mereka
 • Tidak dapat berkomunikasi dengan bebas dengan orang lain
 • Dipaksa untuk membeli di tempat yang tidak akan mereka pilih
 • Tidak mempunyai akses kepada perawatan perubatan
 • Berada dalam keadaan ketergantungan
 • Diberikan hanya sisa-sisa untuk dimakan
 • Berasal dari tempat yang dikenali sebagai sumber perdagangan manusia
 • Dikenakan keganasan atau ancaman keganasan terhadap diri mereka sendiri atau keluarga dan orang yang dicintai
 • Ditemui di tempat yang kemungkinan besar digunakan untuk mengeksploitasi orang
 • Memiliki dokumen identiti palsu

Tingkah Laku

 • Tidak berpengalaman dengan bahasa tempatan
 • Bertindak seolah-olah mereka diperintahkan oleh orang lain
 • Membenarkan orang lain berbicara untuk mereka apabila diajak berbicara secara langsung
 • Mistrustful terhadap pihak berkuasa
 • Takut untuk mendedahkan status imigresen mereka
 • Memiliki interaksi sosial yang terhad atau tidak ada sama sekali sama ada di tempat kerja atau di tempat penginapan mereka
 • Percaya bahawa mereka mesti bekerja tanpa rela
 • Tidak pernah meninggalkan tempat kerja tanpa majikan mereka
 • Menunjukkan ketakutan atau kegelisahan
 • Merasakan bahawa mereka tidak dapat meninggalkan
 • Perlu melakukan jenayah untuk mendapatkan makanan atau wang untuk makanan
 • Mungkin perlu mengumpul makanan
 • Dipaksa untuk melakukan jenayah jika tiada kerja yang tersedia untuk mereka
 • Bertindak berdasarkan janji palsu

Keadaan Kerja

 • Tidak ada kontrak
 • Tidak dapat bernegosiasi mengenai syarat-syarat kerja
 • Tidak dapat memilih bila atau di mana mereka bekerja
 • Dipaksa untuk bekerja dalam keadaan tertentu
 • Bekerja melebihi waktu yang dikehendaki untuk tempoh yang panjang
 • Tidak mendapat cuti
 • Tidak berpakaian dengan betul untuk pekerjaan yang mereka lakukan
 • Kurangnya latihan asas atau lesen profesional

Penginapan

 • Tidak mengetahui alamat rumah atau tempat kerja mereka
 • Tidak dapat memberikan alamat kepada rakan-rakan atau saudara-mara
 • Hidup di penginapan yang buruk atau tidak memadai
 • Tidak mempunyai pilihan di mana mereka tinggal atau dengan siapa mereka tinggal
 • Hidup dalam kumpulan di tempat yang sama tempat mereka bekerja dan meninggalkan tempat itu jarang, jika langsung
 • Hidup dalam tempat yang merendahkan martabat, tidak sesuai, seperti bangunan pertanian atau industri

Kewangan

 • Menerima sedikit atau tiada bayaran
 • Tidak mempunyai akses kepada pendapatan mereka
 • Didisiplinkan melalui hukuman atau denda
 • Di bawah persepsi bahawa mereka terikat oleh hutang
 • Membayar yuran untuk pengangkutan mereka ke negara destinasi yang dibayar oleh penyelenggara, yang harus mereka bayar semula dengan bekerja atau menyediakan perkhidmatan di destinasi
 • Diberitahu bahawa mereka boleh membayar hutang untuk pengangkutan atau penginapan apabila mereka mendapat pekerjaan
 • Dikenakan caj untuk perkhidmatan yang tidak diingini atau tidak diperlukan
 • Dipaksa untuk membuka akaun bank
 • Dipaksa untuk menandatangani dokumen untuk menerima faedah keselamatan sosial, perjanjian kredit, atau pinjaman

Penampilan

 • Mengalami kecederaan yang kelihatan sebagai hasil serangan
 • Mengalami kecederaan atau kecacatan yang khas bagi beberapa pekerjaan atau langkah kawalan
 • Mengalami kecederaan yang kelihatan sebagai hasil daripada penggunaan langkah kawalan

Tanda-tanda Lain

 • Dipaksa untuk bekerja berjam-jam, sering kali tanpa rehat yang diatur
 • Dikenakan caj untuk pakaian seragam atau peralatan perlindungan peribadi standard
 • Tidak pernah melihat gaji, tidak mempunyai kawalan ke atas akaun bank mereka, diberi jumlah wang tunai yang sedikit setiap minggu
 • Orang-orang yang pendiam, kelihatan tidak terurus atau kurang berkualiti makanannya
 • Orang-orang dengan lebam atau tanda-tanda keganasan fizikal lain
 • Pekerja yang kekurangan barang penting seperti pakaian, alat, atau makanan
 • Pekerja selalu menyerahkan kepada orang lain yang selalu bercakap untuk mereka
 • Pekerja menyembunyikan diri atau enggan berinteraksi
 • Ramai orang sama ada tinggal atau datang dan pergi dari sebuah rumah atau flat tunggal
 • Tirai ditarik selalu
 • Orang-orang keluar awal pagi dan hanya pulang lewat petang
 • Orang-orang diiringi ke dan dari tempat penginapan
 • Kumpulan besar menunggu di tepi jalan sebelum diambil oleh van atau bas mini
 • Seseorang menggunakan banyak kad bank berbeza di mesin ATM
 • Memindahkan wang dengan cepat melalui akaun bank, jumlah wang tunai yang besar segera selepas hari gaji secara berkala sementara tiada tanda pengeluaran untuk kehidupan seharian
 • Satu orang bertindak sebagai penterjemah untuk ramai individu
 • Aktiviti yang mencurigakan di mesin ATM, dengan orang yang sama berulang kali menggunakan kad yang berbeza untuk mengeluarkan wang tunai dari beberapa akaun pada hari yang sama
 • Permohonan palsu untuk faedah atas nama mangsa, misalnya, banyak panggilan telefon dibuat dari nombor telefon yang sama.

Rujukan

Google | | Bing | | Co | | Gla Gov Uk | | Co Uk | | Antislavery | | Unglobal Pact | | Ilo | | Ituc-Csi | | Betterwork | | Unglobal Pact | | Bmj | | Unu Edu | | Ilo | | Impacttlimited | | Ncbi Nlm Nih Gov | | Oecd | | Iom Int | | Iom Int | | Pixabay | |

Related Posts

Translate ยป