Perhambaan dalam Abad ke 21

Terima Kasih Atas Sokongan Anda

Perhambaan | Apakah itu Hamba ?

Seorang hamba adalah seseorang yang sah dimiliki oleh orang lain dan terpaksa bekerja untuk orang tersebut tanpa bayaran. Perhambaan melibatkan penaklukan dan kawalan sepenuhnya seseorang oleh orang lain, sering kali melalui ancaman kekerasan.

Beberapa ciri utama perhambaan termasuk:

 • Orang yang dihambakan tidak mempunyai kebebasan atau hak peribadi
 • Mereka digunakan sebagai buruh paksa atau pembantu tanpa bayaran
 • Hamba dianggap sebagai harta yang boleh dibeli, dijual, atau diberikan
 • Perhambaan melibatkan penundukkan kehendak orang yang dihambakan kepada pemilik hamba

Perhambaan telah wujud sepanjang sejarah dalam pelbagai bentuk. Di Amerika Syarikat, perhambaan adalah institusi undang-undang yang wujud dari tahun 1776 hingga 1865, dengan orang Afrika dan orang Afrika Amerika yang dihambakan bekerja di ladang kapas di Selatan.

Pada hari ini, perhambaan moden merangkumi perdagangan manusia, buruh paksa, ikatan hutang, dan bentuk penindasan lain. Kira-kira 50 juta orang terjebak dalam perhambaan secara global. Walaupun istilah “hamba” masih kerap digunakan, banyak institusi kini lebih suka menggunakan bahasa seperti “orang yang dihambakan” atau “orang yang dihambakan” untuk menekankan kemanusiaan mereka yang terdedah kepada buruh paksa dan perhambaan.

Gambaran Ringkas Perhambaan

Perhambaan telah menjadi isu penting sepanjang sejarah manusia, dengan pelbagai bentuk dan manifestasi.

Perhambaan Bersejarah di Amerika Syarikat

Perhambaan di Amerika Syarikat adalah institusi undang-undang yang wujud sejak negara itu ditubuhkan pada tahun 1776 hingga penghapusannya pada tahun 1865. Ia terutamanya diamalkan di Selatan, di mana orang Afrika dan orang Afrika Amerika yang dihambakan diperlakukan sebagai harta yang boleh dibeli, dijual, atau diberikan. Institusi perhambaan mempunyai implikasi ekonomi, sosial, dan politik yang besar, dan warisannya terus membentuk masyarakat Amerika selepas penghapusannya.

Ekonomi Seksual Perhambaan

Ekonomi perhambaan juga melibatkan ekonomi seksual, di mana wanita kulit hitam diharapkan untuk melakukan buruh fizikal, seksual, dan reproduktif untuk mengekalkan tenaga kerja yang dihambakan yang konsisten dan meningkatkan keuntungan pemilik perhambaan kulit putih. Keupayaan pembiakan wanita kulit hitam adalah penting dalam mengekalkan sistem perhambaan, kerana anak-anak mereka akan dilahirkan dalam perhambaan. Pemodenan seksualiti wanita kulit hitam dan buruh reproduktif mereka menyumbang kepada penyesuaian sistematik mereka.

Perhambaan Moden

Perhambaan moden adalah isu kontemporari yang merangkumi pelbagai bentuk penindasan. Ia termasuk perdagangan manusia, buruh paksa, ikatan hutang, perhambaan berdasarkan keturunan, perhambaan kanak-kanak, perkahwinan paksa dan awal, dan perkhidmatan domestik. Orang sering diperdaya, dipaksa, atau dipaksa ke dalam situasi ini, kehilangan kebebasan dan autonomi mereka. Perhambaan moden adalah masalah besar di seluruh dunia, dengan kira-kira 50 juta orang terjebak dalam perhambaan secara global.

Definisi dan Contoh

Perhambaan ditakrifkan sebagai amalan atau institusi menahan orang sebagai harta tanpa rela dan di bawah ancaman kekerasan. Ia juga boleh merujuk kepada keadaan seseorang yang dipaksa untuk bekerja untuk keuntungan orang lain, sering kali di bawah ancaman kekerasan. Selain itu, perhambaan boleh menggambarkan situasi di mana orang terperangkap dan dieksploitasi, seperti perhambaan hutang.

Indeks Perhambaan Global

Indeks Perhambaan Global menyediakan anggaran kebangsaan perhambaan moden bagi 160 negara. Ia menekankan kekerapan perhambaan moden di negara-negara yang terjejas oleh konflik, buruh paksa yang ditetapkan oleh kerajaan, dan pentadbiran yang lemah. Indeks ini menekankan kepentingan menangani perhambaan moden melalui pentadbiran yang kukuh dan tindakan kerajaan.

Indeks Perhambaan Global (GSI)

Indeks Perhambaan Global (GSI) merupakan satu kajian menyeluruh tentang perhambaan moden yang diterbitkan oleh inisiatif Walk Free Foundation. Ia menyediakan anggaran kebangsaan perhambaan moden bagi 160 negara, bertujuan untuk memberi maklumat dan memberdayakan kumpulan masyarakat madani, kerajaan, dan perniagaan untuk mengakhiri perhambaan moden.

Komponen Utama

GSI merangkumi tiga dimensi utama:

Saiz Masalah: Anggaran kekerapan perhambaan moden dalam bentuk peratusan penduduk dan bilangan mutlak mengikut negara.
Tindak Balas Kerajaan: Penilaian tentang bagaimana kerajaan menangani perhambaan moden, termasuk dasar dan tindakan mereka.
Kerentanan: Faktor yang menjelaskan atau meramalkan kekerapan perhambaan moden, seperti konflik, buruh paksa yang ditetapkan oleh kerajaan, dan pentadbiran yang lemah.

Metodologi

GSI menggunakan kombinasi sumber data, termasuk:

Survei: Survei rumahtangga secara nasional di 75 negara, merangkumi lebih daripada 71,000 orang.
Data Pentadbiran: Data dari pangkalan data Organisasi Antarabangsa untuk Penghijrahan mengenai mangsa-mangsa perdagangan manusia yang dibantu.
Sumber Sekunder: Kajian sistematik komen dari badan-badan penyelia Organisasi Buruh Antarabangsa mengenai Konvensyen ILO mengenai Buruh Paksa.

Kritikan

GSI telah menghadapi kritikan berkenaan metodologinya, terutamanya dalam edisi sebelumnya. Sebagai contoh, anggaran kekerapan tahun 2016 didasarkan pada hasil survei di 25 negara, yang dikritik kerana terhad dalam skop.

Impak

GSI bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang perhambaan moden dan pelbagai bentuknya, termasuk buruh paksa, perkahwinan paksa, ikatan hutang, dan perdagangan manusia. Ia menekankan keperluan pentadbiran yang kukuh dan tindak balas kerajaan untuk menangani perhambaan moden secara berkesan.

Pembangunan Terkini

Edisi GSI tahun 2023 mendedahkan bahawa bilangan orang yang tinggal dalam perhambaan moden telah meningkat kepada 50 juta, dengan negara-negara G20 memainkan peranan penting dalam menyokong buruh paksa dalam rantaian bekalan global. Laporan tersebut menekankan keperluan tindakan segera dari kerajaan untuk mengakhiri perhambaan moden dan mencapai Matlamat Pembangunan Lestari PBB 8.7 menjelang 2030.

Apakah Indeks Perhambaan Global ?

Indeks Perhambaan Global (GSI) mengira kekerapan perhambaan moden di setiap negara menggunakan model statistik yang meramalkan risiko buruh paksa dan perkahwinan paksa di peringkat individu. Berikut adalah ringkasan langkah-langkah utama dalam pengiraan:

Faktor risiko individu dan peringkat negara perhambaan moden dikenal pasti menggunakan data daripada survei Gallup World Poll yang dijalankan pada tahun 2014-2016. Ini termasuk faktor seperti umur, jantina, status perkahwinan, tahap pendidikan, status pekerjaan, dan kesihatan.

Satu model statistik telah dibina untuk meramalkan kejadian perhambaan moden pada peringkat individu berdasarkan faktor-faktor risiko ini.

Ramalan individu telah dikumpulkan ke dalam skor risiko pada peringkat negara. Walaupun data survei mengenai buruh paksa dan perkahwinan paksa tidak tersedia untuk setiap negara, satu set data survei yang lebih luas yang merangkumi pembolehubah faktor risiko tersedia untuk 147 negara.

Skor risiko negara digunakan untuk menganggarkan kekerapan di setiap negara, berdasarkan sejauh mana skor risiko negara tersebut berbeza dari skor risiko kawasan purata.

Bilangan mangsa di setiap negara kemudian dianggarkan dengan mengguna pakai kekerapan yang dikira kepada data populasi negara.

Anggaran buruh paksa yang ditetapkan oleh kerajaan ditambah kepada anggaran “asas” untuk menentukan anggaran akhir kekerapan semua bentuk perhambaan moden di setiap negara.

Anggaran kawasan dari Anggaran Global Perhambaan Moden, yang dihasilkan oleh ILO dan Walk Free Foundation, digunakan sebagai titik permulaan bagi anggaran peringkat negara GSI 2018. Metodologi tersebut mengalami perubahan dan pengembangan yang signifikan dalam sumber data berbanding dengan edisi-edisi sebelumnya GSI.

Temuan Utama

2016

 • Anggaran Global: Anggaran Global Perhambaan Moden 2016, diterbitkan oleh Organisasi Buruh Antarabangsa (ILO), Walk Free Foundation, dan Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi (IOM), menganggarkan bahawa 40.3 juta orang tinggal dalam perhambaan moden pada mana-mana hari pada tahun 2016.

2018

 • Indeks Perhambaan Global: GSI 2018 melaporkan bahawa bilangan orang yang tinggal dalam perhambaan moden telah meningkat kepada 50 juta, dengan kekerapan perhambaan moden meningkat sejak 2016.

2023

 • Indeks Perhambaan Global: Laporan terkini, diterbitkan pada tahun 2023, mendedahkan bahawa bilangan orang yang tinggal dalam perhambaan moden telah meningkat kepada 50 juta, dengan negara-negara G20 memainkan peranan penting dalam menyokong buruh paksa dalam rantaian bekalan global.

Trend Utama

 • Pertumbuhan dalam Perhambaan Moden: Kekerapan perhambaan moden telah meningkat dari semasa ke semasa, dengan bilangan orang yang tinggal dalam perhambaan moden meningkat dari 40.3 juta pada tahun 2016 menjadi 50 juta pada tahun 2023.
 • Peranan Negara-negara G20: Negara-negara G20, yang menyumbang lebih separuh daripada semua orang yang tinggal dalam perhambaan moden, merupakan penyumbang penting kepada masalah ini, terutamanya melalui buruh paksa yang ditetapkan oleh kerajaan dan buruh paksa dalam rantaian bekalan global.

Faktor yang Menyumbang kepada Pertumbuhan

 • Pengrusakan Alam Sekitar: Perubahan iklim dan pengrusakan alam sekitar telah memburukkan keadaan perhambaan moden, memaksa jutaan orang berhijrah secara tidak terancang, menjadikan mereka lebih rentan kepada eksploitasi.
 • Krisis Global: Pandemik COVID-19, impak ekonomi dan sosial, dan penarikan balik hak-hak wanita secara global juga menyumbang kepada pertumbuhan perhambaan moden.

Cadangan

 • Tindakan Kerajaan: Laporan tersebut menekankan keperluan tindakan segera dari kerajaan untuk mengakhiri perhambaan moden, terutamanya melalui langkah-langkah yang lebih kuat untuk memerangi buruh paksa dalam rantaian bekalan awam dan swasta, dan memastikan hak asasi manusia disematkan dalam tindak balas kemanusiaan dan krisis.

Kesimpulan

Kekerapan perhambaan moden telah meningkat secara signifikan dari semasa ke semasa, dengan bilangan orang yang tinggal dalam perhambaan moden meningkat dari 40.3 juta pada tahun 2016 menjadi 50 juta pada tahun 2023. Peranan negara-negara G20 dalam menyokong buruh paksa dan impak krisis global dan pengrusakan alam sekitar adalah faktor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan ini.

Negara-negara dengan Peningkatan Terbesar dalam Perhambaan

Negara-negara yang mengalami peningkatan terbesar dalam perhambaan moden sejak tahun 2018, menurut Indeks Perhambaan Global 2023, adalah:

India: Dengan 11 juta orang dalam perhambaan moden, India telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah individu yang terdedah kepada buruh paksa, perkahwinan paksa, dan bentuk eksploitasi lain.

China: Mengikuti India, China juga mengalami peningkatan yang ketara dalam perhambaan moden, dengan 5.8 juta orang dianggarkan tinggal dalam keadaan yang menindas.

Rusia: Rusia mengalami peningkatan dalam perhambaan moden, dengan 1.9 juta individu yang terjejas oleh buruh paksa dan bentuk eksploitasi lain.

Indonesia: Bilangan orang dalam perhambaan moden di Indonesia telah meningkat kepada 1.8 juta, menunjukkan trend keprihatinan eksploitasi dan buruh paksa di negara tersebut.

Türkiye (Turkey): Turki mengalami peningkatan dalam perhambaan moden, dengan 1.3 juta individu dianggarkan tinggal dalam keadaan yang menindas.

Amerika Syarikat: Amerika Syarikat juga mengalami peningkatan dalam perhambaan moden, dengan 1.1 juta orang yang terjejas oleh buruh paksa dan bentuk eksploitasi lain.

Negara-negara ini telah menunjukkan peningkatan yang ketara dalam kekerapan perhambaan moden sejak tahun 2018, menunjukkan keperluan mendesak untuk langkah-langkah yang lebih kuat untuk memerangi buruh paksa, perdagangan manusia, dan bentuk eksploitasi lain.

G20 Dengan Jumlah Terbesar dalam Perhambaan

Negara-negara G20 dengan jumlah orang dalam perhambaan moden yang terbesar, menurut Indeks Perhambaan Global 2023, adalah:

India: 11 juta orang
China: 5.8 juta orang
Rusia: 1.9 juta orang
Indonesia: 1.8 juta orang
Turkey: 1.3 juta orang
Amerika Syarikat: 1.1 juta orang.

Cara Menangani Perhambaan ?

Indeks Perhambaan Global 2023 mencadangkan lima tindakan utama berikut untuk kerajaan menangani perhambaan moden:

Melaksanakan langkah-langkah yang lebih kuat untuk memerangi buruh paksa dalam rantaian bekalan awam dan swasta dengan memperkenalkan undang-undang untuk menghentikan kerajaan dan perniagaan daripada mendapatkan barang atau perkhidmatan yang berkaitan dengan perhambaan moden.

Menanam langkah-langkah anti-perhambaan dalam tindak balas kemanusiaan dan krisis dan memastikan bahawa hak asasi manusia disematkan dalam usaha untuk membina ekonomi hijau.

Mengutamakan hak asasi manusia apabila berurusan dengan rejim-rejim yang menindas dengan melakukan kajian ke atas untuk memastikan bahawa apa-apa perdagangan, perniagaan, atau pelaburan tidak menyumbang kepada atau mendapat manfaat daripada buruh paksa yang ditetapkan oleh kerajaan, termasuk di tempat yang berlaku di Wilayah Uighur Xinjiang, China.

Memberi tumpuan kepada pencegahan dan perlindungan untuk populasi yang rentan dengan menyediakan pendidikan asas dan menengah untuk semua kanak-kanak, termasuk gadis.

Memastikan perlindungan sivil dan jenayah yang berkesan dalam undang-undang untuk menangani perkahwinan paksa dan kanak-kanak, termasuk menaikkan umur perkahwinan kepada 18 tahun untuk semua orang tanpa pengecualian.

Cadangan ini bertujuan untuk menangani punca-punca akar perhambaan moden dan memastikan bahawa kerajaan mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan memerangi bentuk eksploitasi ini.

Perhambaan Global

Perhambaan adalah lazim di pelbagai negara di seluruh dunia pada hari ini, dengan pelbagai bentuk eksploitasi wujud di kawasan yang berbeza. Menurut Indeks Perhambaan Global 2023 dan dapatan dari Walk Free Foundation, beberapa negara di mana perhambaan moden lazim termasuk:

Korea Utara: Dikenali kerana buruh paksa yang ditetapkan oleh kerajaan dan kekerapan yang tinggi dalam perhambaan moden.
Eritrea: Juga ditandai dengan buruh paksa yang ditetapkan oleh kerajaan dan kekerapan yang signifikan dalam perhambaan moden.
Mauritania: Dikenali kerana mempunyai salah satu kadar perhambaan yang tertinggi, dengan 32 orang bagi setiap…
Arab Saudi: Di mana pekerja migran rentan kepada eksploitasi di bawah sistem penajaan.
Türkiye (Turkey): Melibatkan pekerja migran dan pelarian yang menghadapi eksploitasi.
Tajikistan: Menghadapi cabaran berkaitan dengan buruh paksa dan eksploitasi.
Emiriah Arab Bersatu: Dikenali dengan isu berkaitan dengan buruh paksa dan eksploitasi.
Rusia: Dengan kebimbangan tentang buruh paksa dan perhambaan moden.
Afghanistan: Menghadapi cabaran berkaitan dengan konflik dan rentan kepada eksploitasi.
Kuwait: Dikenali dengan isu berkaitan dengan buruh paksa dan eksploitasi.

Negara-negara ini menunjukkan pelbagai faktor yang menyumbang kepada perhambaan moden, termasuk perlindungan yang terhad untuk kebebasan awam dan hak asasi manusia, ketidakstabilan politik, konflik, autoritarianisme, dan populasi besar kumpulan rentan seperti pelarian dan pekerja migran. Perhambaan moden mempengaruhi populasi yang rentan secara tidak proporsional, dengan wanita, kanak-kanak, dan migran terutama berisiko. Adalah penting bagi kerajaan dan organisasi untuk menangani punca-punca akar perhambaan moden dan melaksanakan langkah-langkah untuk memerangi bentuk eksploitasi ini secara global.

Menangani Perhambaan di Singapura

Untuk menangani isu perhambaan moden di Singapura, kerajaan perlu mengambil tindakan-tindakan utama berikut:

Memperkuatkan Undang-Undang dan Penguatkuasaan

 • Membuat undang-undang komprehensif yang menggabungkan pelbagai peraturan dan langkah-langkah penguatkuasaan di bawah satu payung untuk lebih melindungi pekerja migran
 • Memastikan penafsiran dan pelaksanaan undang-undang dan garis panduan sedia ada, seperti Seksyen 90B Akta Pekerjaan yang mengharamkan buruh paksa
 • Melabur lebih ramai pegawai penguatkuasaan buruh untuk menangani aduan pekerja secara berkesan dan melaksanakan undang-undang buruh

Melindungi Kumpulan Rentan

 • Membenarkan pekerja migran dan pelarian tanpa dokumen untuk mengemukakan aduan buruh tanpa rasa takut akan akibatnya
 • Menangani keadaan buruh paksa yang dihadapi oleh kumpulan rentan seperti pekerja migran dan pelarian

Berkolaborasi dengan Pihak Berkepentingan

 • Bekerja rapat dengan pihak berkepentingan dari industri, agensi penguatkuasaan, kerajaan dan organisasi masyarakat sivil untuk memerangi buruh paksa
 • Menyokong usaha NGO dan kumpulan masyarakat sivil yang berada di garis hadapan dalam memerangi perhambaan moden

Melaksanakan Penyelesaian Holistik

 • Mengatasi isu-isu sistemik yang menyumbang kepada keadaan buruh paksa, seperti pembayaran yang ditahan dan keadaan kerja yang buruk
 • Mengembangkan pelan penguatkuasaan yang praktikal dan melabur lebih banyak pegawai penguatkuasaan buruh
 • Mencari penyelesaian kreatif di luar hanya menghasilkan laporan dan kertas kerja

Meningkatkan Kesedaran dan Memberdayakan Mangsa

 • Meningkatkan kesedaran tentang kekerapan perhambaan moden dan buruh paksa di Singapura
 • Memberdayakan mangsa dengan memastikan mereka mempunyai akses kepada sistem sokongan yang sejajar dengan standard antarabangsa

Dengan mengambil tindakan-tindakan ini dan melaksanakan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, kerajaan Singapura dapat membuat kemajuan yang signifikan dalam memerangi perhambaan moden dan mencapai matlamatnya untuk menghapuskan buruh paksa.

Cabaran Utama Dihadapi Oleh Kerajaan Singapura

Cabaran utama yang dihadapi oleh Kerajaan Singapura dalam menangani perhambaan moden termasuk:

Ketidaktransparanan dan Data yang Terhad: Kerajaan Singapura menghadapi cabaran dalam mengumpul data yang tepat tentang perhambaan moden disebabkan oleh ketidaktransparanan dalam rantaian bekalan dan kesukaran untuk mengenal pasti mangsa.

Penguatkuasaan dan Undang-Undang yang Terhad: Kerajaan perlu mengukuhkan undang-undang dan mekanisme penguatkuasaannya untuk menangani perhambaan moden secara berkesan, termasuk memastikan penafsiran dan pelaksanaan yang sewajarnya terhadap undang-undang dan garis panduan yang sedia ada.

Rentan Pekerja Migran: Pekerja migran di Singapura sering rentan kepada eksploitasi disebabkan oleh status tidak berdokumen mereka, yuran perekrutan yang tinggi, dan kesukaran untuk meninggalkan pekerjaan atau mencari bantuan.

Kesukaran Rantaian Bekalan: Kebelit-belanjaan rantaian bekalan Singapura, terutamanya dalam industri elektronik dan pembinaan, membuatkan sukar bagi kerajaan untuk memantau dan menangani buruh paksa dan perhambaan moden secara efektif.

Keutamaan Perniagaan dan Jangkaan Sosial: Syarikat-syarikat yang beroperasi di Singapura dijangkakan untuk memenuhi standard hak asasi manusia antarabangsa dan mengurus risiko hak asasi manusia mereka secara berkesan, tetapi kerajaan perlu memastikan bahawa jangkaan ini sejajar dengan dasar dan tindakan kerajaan sendiri.

Kesedaran dan Penglibatan Awam yang Terhad: Terdapat keperluan untuk meningkatkan kesedaran dan penglibatan awam tentang isu perhambaan moden di Singapura, serta sokongan untuk inisiatif yang memberdayakan mangsa dan mempromosikan budaya penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Dengan mengatasi cabaran-cabaran ini, Kerajaan Singapura dapat membuat kemajuan yang signifikan dalam memerangi perhambaan moden dan mencapai matlamatnya untuk menghapuskan buruh paksa.

Rujukan

Google | | Bing | | Walkfree | | Maruah | | Ey | | Gbihr | | 360info | | Agc Gov Sg | | Mom Gov Sg | | Thestar My | | Statista | | Int | | Drishtiias | | iowanaht | | Au | | Hagar Au | | Drishtiias | | Cbc Ca | | Thehindu | | Bloomberg | | Business-Standard | | Context News | | Stronger2Gether | | Un | | Wikipedia | | Richmond Edu | | Iom Int | | Un | | Ilo | | Collinsdictionary | | Cambridge | | Dictionary | | Oed | | Merriam-Webster | | Pixabay | |

Related Posts

Translate »