Kesatuan Sekerja Kesatuan Buruh | Sejarah dan Kebangkitan Kesatuan

Kesatuan Sekerja / Kesatuan Buruh | Sejarah dan Kebangkitan Kesatuan

Terima Kasih Atas Sokongan Anda

Kesatuan Sekerja / Kesatuan Buruh

Kesatuan buruh dan kesatuan perdagangan pada dasarnya merujuk kepada organisasi pekerja yang berkumpul untuk mencapai matlamat bersama, seperti keadaan kerja yang lebih baik, upah, dan faedah yang lebih baik. Istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian, tetapi kadang-kadang “kesatuan perdagangan” digunakan dalam konteks yang lebih khusus.

Biasanya kesatuan buruh atau perdagangan berunding dengan majikan bagi pihak ahlinya untuk mendapatkan perjanjian mengenai gaji, faedah, dan keadaan kerja. Mereka juga mungkin menyediakan sokongan dan perwakilan bagi pekerja dalam pertikaian dengan pengurusan. Matlamat utama kesatuan ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja di tempat kerja.

Sejarah Kesatuan Buruh

Sejarah kesatuan buruh bermula sejak Revolusi Industri di mana pekerja menghadapi keadaan kerja yang sukar, waktu kerja yang panjang, upah rendah, dan sedikit atau tiada jaminan pekerjaan. Seiring dengan kemajuan industrialisasi, pekerja mula mengorganisasi diri mereka untuk membela perlakuan dan hak yang lebih baik.

Salah satu contoh awal tindakan buruh yang terorganisir adalah pembentukan Kesatuan Serikat Persatuan Tukang di Philadelphia pada tahun 1827. Kesatuan ini bertujuan untuk meningkatkan upah dan keadaan kerja bagi pekerja mahir dalam pelbagai perdagangan.

Pertumbuhan industrialisasi pada abad ke-19 menyebabkan pengembangan pesat kesatuan buruh. Pada tahun 1866, Kesatuan Buruh Kebangsaan ditubuhkan di Amerika Syarikat, menjadi salah satu federasi buruh kebangsaan pertama. Ia memperjuangkan hari kerja lapan jam dan reformasi buruh lain.

Persaudaraan Buruh

Persaudaraan Buruh, ditubuhkan pada tahun 1869, menjadi salah satu organisasi buruh terbesar dan paling berpengaruh pada akhir abad ke-19. Mereka memperjuangkan pelbagai reformasi, termasuk upah yang sama untuk wanita, peraturan keselamatan tempat kerja, dan penghapusan buruh kanak-kanak.

Kesatuan Buruh Amerika (AFL)

Kesatuan Buruh Amerika (AFL), ditubuhkan pada tahun 1886, memberi tumpuan kepada mengorganisir pekerja mahir ke dalam kesatuan perdagangan tertentu. Dipimpin oleh Samuel Gompers, AFL menjadi sebuah kuasa yang kuat dalam pergerakan buruh Amerika dan memainkan peranan penting dalam memajukan hak-hak pekerja.

Abad ke-20 menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut kesatuan buruh, dengan banyak yang mencapai kemenangan penting seperti penubuhan hari kerja lapan jam, undang-undang gaji minimum, dan peraturan keselamatan tempat kerja. Walau bagaimanapun, kesatuan juga menghadapi cabaran, termasuk sentimen anti-kesatuan, sekatan undang-undang, dan tekanan ekonomi.

Walaupun menghadapi cabaran ini, kesatuan buruh terus memainkan peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan keadaan kerja. Mereka telah membantu membentuk undang-undang buruh dan dasar-dasar di seluruh dunia, menyumbang kepada pembangunan standard buruh dan amalan moden.

Kesatuan Buruh | Tujuan Kesatuan Perdagangan

Kesatuan perdagangan wujud untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan pekerja. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa mereka diperlukan:

1. Perundingan Bersama: Kesatuan berunding dengan majikan bagi pihak ahlinya untuk mendapatkan gaji, faedah, dan keadaan kerja yang lebih baik. Dengan berunding secara kolektif, pekerja mempunyai lebih banyak kuasa rundingan daripada mereka secara individu.

2. Hak-Hak Pekerja: Kesatuan memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk perlakuan yang adil, jaminan pekerjaan, dan perlindungan daripada diskriminasi dan pemecatan yang tidak adil. Mereka juga memastikan pekerja mempunyai suara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka.

3. Kesihatan dan Keselamatan: Kesatuan berusaha untuk memastikan tempat kerja selamat dan sihat bagi pekerja. Mereka memperjuangkan peraturan dan amalan yang melindungi pekerja dari bahaya dan memastikan mereka menerima latihan dan peralatan yang sesuai.

4. Latihan dan Pembangunan: Kesatuan sering menyediakan peluang latihan dan pembangunan bagi ahlinya, membantu mereka meningkatkan kemahiran dan memajukan kerjaya mereka.

5. Keadilan Sosial dan Ekonomi: Kesatuan sering terlibat dalam isu sosial dan ekonomi yang lebih luas, memperjuangkan dasar-dasar yang memberi manfaat kepada pekerja, seperti cukai yang adil, keselamatan sosial, dan penjagaan kesihatan yang berpatutan.

6. Solidariti dan Sokongan: Kesatuan memberikan rasa solidariti dan sokongan di kalangan pekerja, membantu mereka berdiri bersama dalam menghadapi kesusahan dan menyokong satu sama lain dalam waktu perlukan.

Kesatuan perdagangan memainkan peranan penting dalam memastikan pekerja diperlakukan dengan adil dan mempunyai suara di tempat kerja dan masyarakat. Mereka membantu mengimbangi kuasa antara pekerja dan majikan dan menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan saksama.

Kesatuan Buruh | Hak-Hak Pekerja

Salah satu peranan utama sebuah kesatuan perdagangan adalah melindungi dan mempromosikan hak-hak dan kepentingan pekerja. Ini termasuk memperjuangkan gaji, faedah, dan keadaan kerja yang lebih baik, serta memastikan jaminan pekerjaan dan melindungi pekerja daripada perlakuan tidak adil dan diskriminasi. Kesatuan perdagangan juga memainkan peranan penting dalam perundingan kolektif dengan majikan untuk berunding perjanjian yang memberi faedah kepada ahlinya. Secara keseluruhannya, kesatuan perdagangan bekerja untuk memastikan pekerja diperlakukan dengan adil dan mempunyai suara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka.

Kesatuan Perdagangan di Asia Tenggara

Terdapat beberapa kesatuan perdagangan di Asia Tenggara yang memainkan peranan penting dalam mewakili pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka. Berikut adalah beberapa contoh:

Singapura: Kongres Kesatuan Perdagangan Kebangsaan (NTUC) – NTUC adalah pusat kesatuan perdagangan kebangsaan di Singapura. Ia adalah federasi kesatuan perdagangan kebangsaan tunggal di negara itu dan mewakili pekerja di pelbagai industri.

Malaysia: Kongres Kesatuan Perdagangan Malaysia (MTUC) – MTUC adalah federasi kesatuan perdagangan terbesar di Malaysia, mewakili pekerja di sektor awam dan swasta.

Thailand: Konfederasi Hubungan Pekerja Badan Kerajaan (SERC) – SERC adalah salah satu federasi kesatuan perdagangan terbesar di Thailand, mewakili pekerja di perusahaan milik negara.

Indonesia: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) – KSPI adalah salah satu federasi kesatuan perdagangan terbesar di Indonesia, mewakili pekerja di pelbagai sektor.

Filipina: Kongreso ng Paggawa ng Pilipinas (TUCP) – TUCP adalah salah satu federasi kesatuan perdagangan tertua dan terbesar di Filipina, mewakili pekerja di berbagai industri.

Ini hanyalah beberapa contoh, dan terdapat banyak lagi kesatuan perdagangan dan organisasi buruh di seluruh Asia Tenggara yang mewakili pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Kesatuan Buruh | Mengintip Untuk Majikan

Tidak sesuai atau etika bagi wakil kesatuan perdagangan untuk bertindak sebagai pengintip bagi majikan. Wakil kesatuan perdagangan dipilih atau dilantik untuk mewakili kepentingan pekerja dan bertindak untuk kebaikan mereka. Bertindak sebagai pengintip bagi majikan akan bertentangan dengan peranan asas seorang wakil kesatuan perdagangan dan boleh merosakkan kepercayaan antara wakil dan pekerja yang diwakilinya. Ia juga boleh menyebabkan konflik kepentingan dan merosakkan hubungan antara kesatuan dan ahlinya.

Adalah munasabah bagi wakil kesatuan perdagangan untuk bimbang tentang gaji dan kenaikan pangkat mereka, kerana mereka juga pekerja dengan aspirasi kerjaya dan keperluan kewangan mereka sendiri. Namun, adalah penting bagi mereka untuk menyeimbangkan kebimbangan ini dengan tugas kerja mereka sebagai wakil rekan-rekan pekerja mereka.

Kesatuan Buruh | Gaji dan Kenaikan Pangkat $$$$

Wakil kesatuan perdagangan mempunyai tanggungjawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan pekerja secara berkesan, yang termasuk perundingan gaji dan keadaan kerja yang adil. Jika fokus mereka pada gaji dan kenaikan pangkat mula menjejaskan tugas kerja mereka dan mengorbankan keupayaan mereka untuk mewakili pekerja dengan berkesan, ia boleh menjadi punca kebimbangan.

Wakil kesatuan perdagangan perlu berusaha untuk mengekalkan keseimbangan antara kepentingan peribadi mereka dan tanggungjawab mereka kepada pekerja yang mereka wakili.

Menghantar Mesej Dari Majikan

Secara umumnya, tidak sesuai bagi wakil kesatuan untuk hanya menyampaikan mesej dari majikan kepada pekerja apabila pekerja mencari bantuan mereka. Wakil kesatuan mempunyai tanggungjawab untuk mewakili kepentingan pekerja yang mereka wakili, dan ini termasuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka dalam urusan dengan majikan.

Jika seorang pekerja meminta bantuan wakil kesatuan, wakil tersebut sepatutnya bertindak bagi pihak pekerja dan cuba menyelesaikan masalah mereka secara langsung dengan majikan. Ini mungkin melibatkan perundingan dengan majikan, mengutarakan aduan, atau mengambil tindakan lain untuk menyelesaikan masalah.

Hanya menyampaikan mesej dari majikan kepada pekerja tanpa mengambil tindakan lanjut mungkin tidak dalam kepentingan terbaik pekerja dan boleh merosakkan peranan wakil kesatuan sebagai pembela pekerja.

Kesatuan Buruh | Aktiviti Perniagaan

Tidak jarang bagi kesatuan buruh untuk terlibat dalam aktiviti perniagaan, termasuk membuka pasar raya atau menjalankan jenis perniagaan lain. Aktiviti-aktiviti ini sering bertujuan untuk menghasilkan pendapatan untuk menyokong operasi dan aktiviti kesatuan, serta menyediakan perkhidmatan dan faedah kepada ahlinya.

Walau bagaimanapun, terdapat cabaran dan potensi konflik kepentingan apabila kesatuan terlibat dalam aktiviti perniagaan. Contohnya, mungkin ada kebimbangan tentang sama ada kesatuan memberi keutamaan kepada kepentingan perniagaan mereka berbanding kepentingan ahli mereka, atau sama ada sumber kesatuan digunakan dengan sewajarnya.

Secara keseluruhannya, keputusan untuk kesatuan buruh terlibat dalam aktiviti perniagaan perlu dibuat dengan berhati-hati, mengambil kira faedah dan risiko yang mungkin, dan memastikan bahawa ia dalam kepentingan terbaik kesatuan dan ahlinya.

Kesatuan Perdagangan yang Mengendalikan Pasar Raya di Asia Tenggara

Terdapat beberapa contoh koperasi atau organisasi yang mirip koperasi di rantau ini yang mungkin relevan:

1. Filipina: Federasi Pekerja Bebas (FFW) adalah federasi kesatuan buruh di Filipina yang telah terlibat dalam menyokong koperasi pekerja. Walaupun tidak secara khusus membuka pasar raya, FFW telah menggalakkan usaha koperasi di kalangan ahlinya sebagai cara untuk mencipta peluang ekonomi.

2. Indonesia: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) telah terlibat dalam menyokong koperasi pekerja di Indonesia. Walaupun saya tidak dapat menemukan contoh pasar raya secara khusus, SPSI telah menggalakkan perniagaan koperasi di kalangan ahlinya.

3. Thailand: Jawatankuasa Solidariti Buruh Thailand (TLSC) adalah rangkaian kesatuan buruh dan aktivis hak buruh di Thailand. Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam membuka pasar raya, TLSC telah terlibat dalam menyokong hak pekerja dan menggalakkan model ekonomi alternatif, yang mungkin termasuk perniagaan koperasi.

Contoh-contoh ini menunjukkan usaha yang lebih luas oleh kesatuan buruh dan organisasi buruh di Asia Tenggara untuk menyokong pemberdayaan ekonomi pekerja melalui usaha koperasi dan model ekonomi alternatif.

Kesatuan Perdagangan Berkongsi dengan Syarikat Insurans di Asia Tenggara

Tidak jarang bagi kesatuan buruh untuk menawarkan polisi insurans kepada ahli mereka sebagai faedah. Polisi insurans ini boleh termasuk insurans kesihatan, insurans hayat, insurans kecacatan, dan jenis liputan lain. Menyediakan polisi insurans boleh menjadi cara bagi kesatuan untuk menyokong ahlinya dan membantu mereka mengakses faedah dan perlindungan penting.

Walau bagaimanapun, kesatuan harus memastikan bahawa sebarang penawaran insurans berada dalam kepentingan terbaik ahli mereka dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Di Asia Tenggara, terdapat contoh-contoh kesatuan perdagangan atau organisasi buruh yang terlibat dalam menawarkan polisi insurans kepada ahli mereka. Walau bagaimanapun, skop dan natur aktiviti ini boleh berbeza-beza bergantung kepada negara dan kesatuan atau organisasi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh:

1. Indonesia: Konfederasi Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (KSBSI) telah terlibat dalam memberikan pelbagai faedah kepada ahli-ahlinya, termasuk akses kepada perlindungan insurans. KSBSI telah bekerjasama dengan syarikat insurans untuk menawarkan insurans kesihatan dan jenis liputan lain kepada ahli-ahlinya.

2. Filipina: Sesetengah kesatuan buruh di Filipina telah bekerjasama dengan syarikat insurans untuk menawarkan polisi insurans kepada ahli-ahlinya. Sebagai contoh, Kongreso ng Paggawa ng Pilipinas (TUCP) telah terlibat dalam memberikan pelbagai faedah kepada ahli-ahlinya, termasuk akses kepada perlindungan insurans.

3. Thailand: Jawatankuasa Solidariti Buruh Thailand (TLSC) telah terlibat dalam memperjuangkan keselamatan sosial dan perlindungan insurans untuk pekerja di Thailand. Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam menjual polisi insurans, TLSC telah terlibat dalam menggalakkan akses pekerja kepada perlindungan insurans dan keselamatan sosial.

Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana kesatuan buruh dan organisasi buruh di Asia Tenggara mungkin terlibat dalam menyediakan perlindungan insurans atau memperjuangkan faedah insurans untuk ahli-ahlinya.

Kesatuan Perdagangan Mengendalikan Kedai Makanan

Tidak jarang bagi kesatuan perdagangan atau organisasi buruh untuk terlibat dalam mengendalikan kedai makanan atau fasiliti serupa. Usaha-usaha ini boleh berfungsi untuk beberapa tujuan, seperti menyediakan pilihan makanan yang terjangkau untuk pekerja, mencipta peluang pekerjaan, dan menghasilkan pendapatan untuk menyokong aktiviti kesatuan.

Walau bagaimanapun, seperti mana-mana usaha perniagaan lain, adalah penting bagi kesatuan untuk memastikan bahawa keterlibatan mereka dalam mengendalikan kedai makanan selaras dengan misi mereka dan melayani kepentingan ahli-ahli mereka. Ini termasuk memastikan bahawa kedai makanan menyediakan gaji dan keadaan kerja yang adil untuk pekerjanya, menawarkan pilihan makanan berkualiti dan terjangkau, dan beroperasi secara kewangan berkelanjutan.

Kesatuan Perdagangan Membuka Kedai Farmasi

Tidak jarang bagi kesatuan perdagangan atau organisasi buruh untuk terlibat dalam mengendalikan kedai farmasi dan menjual ubat-ubatan. Ini boleh menjadi cara bagi kesatuan untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang terjangkau dan mudah diakses kepada ahli-ahlinya, serta untuk menghasilkan pendapatan untuk menyokong aktiviti mereka.

Walau bagaimanapun, seperti mana-mana usaha perniagaan lain, adalah penting bagi kesatuan untuk memastikan bahawa keterlibatan mereka dalam mengendalikan kedai farmasi selaras dengan misi mereka dan melayani kepentingan ahli-ahli mereka. Ini termasuk memastikan bahawa ubat-ubatan yang dijual adalah berkualiti tinggi dan dijual pada harga yang adil, dan bahawa kedai beroperasi secara kewangan berkelanjutan. Selain itu, kesatuan harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penjualan ubat-ubatan.

Kesatuan Perdagangan Mengendalikan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak

Tidak jarang bagi kesatuan buruh atau organisasi buruh untuk terlibat dalam membuka dan mengendalikan pusat penjagaan kanak-kanak. Ini boleh menjadi perkhidmatan yang berharga untuk ahli kesatuan, memberikan akses kepada penjagaan kanak-kanak yang terjangkau dan berkualiti tinggi kepada mereka semasa mereka bekerja. Membuka pusat penjagaan kanak-kanak juga boleh menjadi cara bagi kesatuan untuk menyokong ibu bapa yang bekerja dan mempromosikan dasar-dasar yang mesra keluarga di tempat kerja.

Walau bagaimanapun, seperti mana-mana usaha perniagaan atau perkhidmatan lain, adalah penting bagi kesatuan buruh untuk memastikan bahawa keterlibatan mereka dalam mengendalikan pusat penjagaan kanak-kanak adalah selaras dengan misi mereka dan melayani kepentingan ahli-ahli mereka. Ini termasuk memastikan bahawa pusat penjagaan kanak-kanak menyediakan persekitaran yang selamat dan penyayang untuk kanak-kanak, menggunakan kakitangan yang berkelayakan dan berpengalaman, dan beroperasi secara kewangan berkelanjutan. Selain itu, kesatuan harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pusat penjagaan kanak-kanak.

Kesatuan Perdagangan Melabur dalam Hartanah

Tidak jarang bagi kesatuan buruh atau organisasi buruh untuk melabur dalam hartanah dan harta tanah. Melabur dalam hartanah boleh menjadi cara bagi kesatuan untuk menghasilkan pendapatan dan membina aset yang boleh menyokong aktiviti mereka dan memberi faedah kepada ahli-ahli mereka.

Walau bagaimanapun, seperti mana-mana pelaburan, adalah penting bagi kesatuan untuk memastikan bahawa pelaburan hartanah mereka adalah selaras dengan misi mereka dan melayani kepentingan ahli-ahli mereka. Ini termasuk memastikan bahawa pelaburan tersebut adalah kewangan yang kukuh dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Selain itu, kesatuan harus telus tentang pelaburan hartanah mereka dan bagaimana ia diuruskan, untuk memastikan akauntabiliti kepada ahli-ahli mereka.

Apakah Konglomerat?

Sebuah organisasi yang memiliki beberapa perniagaan sering dirujuk sebagai “konglomerat.” Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sebuah syarikat besar yang terdiri daripada beberapa bahagian atau anak syarikat, masing-masing terlibat dalam pelbagai bidang perniagaan yang berbeza.

Rujukan

https://chatgpt.com/
https://pixabay.com/illustrations/manajer-juragan-ngombe-big-boss-4372890/

Related Posts

Translate ยป